forum

ZEROnow: On the topicality of ZERO
24 sep - 25 sep 2015

Een symposium met Rem Koolhaas (OMA, Rotterdam), Prof. Bruce Altshuler (New York University, NYC) en anderen.

Locatie
Stedelijk Museum, Amsterdam / De Pier, Scheveningen
Voertaal
Engels
Toegang
Entreeprijs Stedelijk Museum + € 2.50
Reserveren

Tickets

24 SEPTEMBER, STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Tickets sessie 1: Curating ZERO, 10:00 – 12:30 uur

**SOLD OUT** sessie 2: The Artist as Curator,  13:30 – 15:00 uur

**SOLD OUT** sessie 3: Topicality of ZERO,  15:30 – 17:00 uur

25 SEPTEMBER, TODAYSART, DE PIER SCHEVENINGEN 

Tickets Sessie 4: ZERO beyond the White Cube, 13:00 – 16:30 uur 

SYMPOSIUM

In samenhang met de tentoonstelling ZERO: Let Us Explore the Stars presenteren het Stedelijk Museum Amsterdam, Stedelijk Museum Schiedam, de ZERO Foundation Düsseldorf, en TodaysArt Festival (Den Haag) met trots een tweedaags symposium waarin een selectie kunstenaars en curatoren de geschiedenis van ZERO herzien en de actuele relevantie van haar nalatenschap bespreekt.  

Hoewel de ZERO beweging ruim een halve eeuw geleden een hoogtepunt bereikte, wordt het blijvende belang van dit internationale kunstenaarsnetwerk pas recentelijk door kunsthistorici onderschreven. Waarom duurde het zo lang tot ZERO (dat van grofweg 1957 tot 1966 actief was) in de canon van de 20e-eeuwse kunst werd opgenomen? En waarom gebeurde dit juist aan het begin van de 21e eeuw? Hoe (her)vormen de hedendaagse perspectieven op ZERO de artistieke nalatenschap van dit internationale netwerk? En , tot slot, wat betekent de nalatenschap van ZERO voor hedendaagse kunstenaars?  

Deze vragen vormen de basis van dit tweedaagse symposium, waarmee de organisatoren een kritisch kader en context willen bieden van de actuele onderzoeks- en  tentoonstellingspraktijk met betrekking tot het ZERO-netwerk. 

SESSIES  

DAG 1: 24 SEPTEMBER 2015

Sessie 1: Curating ZERO in the 21st Century
Locatie: Teijin Auditorium, Stedelijk Museum Amsterdam
Tijdstip: 10:30 – 12:30 uur
Voertaal: Engels 

Na een warm welkom van Beatrix Ruf zal de eerste sessie van het symposium bestaan uit een serie Pecha Kucha-presentaties door curatoren van recente ZERO-tentoonstellingen. In acht minuten reflecteren zij kritisch op hun werk als curator en bespreken ze relevante vraagstukken: wat was de focus van de tentoonstelling, en waarom? Wat lieten ze eruit?  Hoe verhouden deze tentoonstellingen zich tot de canonisering van ZERO in de 21e eeuw? 

Onder de sprekers bevinden zich Margriet Schavemaker (Stedelijk Museum Amsterdam), Colin Huizing (Stedelijk Museum Schiedam), Mattijs Visser (ZERO Foundation, Düsseldorf), Johan Pas (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen), Petra Heck (gast-co-curator TodaysArt, Den Haag), Marga van Mechelen (Universiteit van Amsterdam) en Edo Dijksterhuijs (freelance journalist en kunstcriticus).

Tickets sessie 1

Sessie 2: The Artist as Curator
Locatie: Teijin Auditorium, Stedelijk Museum Amsterdam
Tijdstip: 13:30 – 15:00 uur
Voertaal: Engels

Bij de meeste ZERO-tentoonstellingen traden de ZERO-kunstenaars zelf op als curatoren. Het onderwerp de kunstenaar als curator zal worden geïntroduceerd door Bruce Altshuler, professor Museumstudies aan de New York University. Zijn keynote-lezing plaatst de praktijken van ZERO in de bredere context van het kunstenaar-curatorschap in de 20e en 21e eeuw. Tiziana Caianiello (ZERO Foundation, Düsseldorf) zal haar nieuwe publicatie The Artist as Curator: Collaborative Initiatives in the International ZERO movement, 1957-1967 lanceren. Margriet Schavemaker zal na de presentaties met de twee academici in gesprek gaan. 

tickets sessie 2 

*SOLD OUT*
Sessie 3: Topicality of ZERO
Locatie: Teijin Auditorium, Stedelijk Museum Amsterdam
Tijdstip: 15:30 – 17:00 uur
Voertaal: Engels

Gerenommeerd architect Rem Koolhaas (OMA, Rotterdam) zal een keynote-lezing geven over de actuele  van ZERO en de inspiratie die hij putte uit de visuele en conceptuele kunstpraktijken van de jaren 50 en 60. Daarna zal Koolhaas deelnemen aan een rondetafeldiscussie met Beatrix Ruf (Stedelijk Museum).

DAG 2: 25 SEPTEMBER 2015 

Sessie 4: ZERO beyond the White Cube

Locatie: De Pier, Scheveningen
Tijdstip: 13:00 – 17:00 uur
Voertaal: Engels en Nederlands

Vijftig jaar geleden plande de ZERO-beweging een ongebruikelijke kunstmanifestatie getiteld ZERO on Sea, die helaas nooit werd gerealiseerd. Ongeveer vijftig deelnemende kunstenaars, onder wie Lucio Fontana, Yayoi Kusama en de Nederlandse Nul-beweging, werd gevraagd een site-specifiek werkvoorstel in te dienen voor de iconische Pier van Scheveningen, waarin het klimaat en de weersomstandigheden aan de kust op de proef werden gesteld. Geïnspireerd door deze manifestatie organiseert TodaysArt de 11e editie van haar festival met beeldende kunst, performances, interventies, clubavonden en presentaties in de geest van ZERO, inclusief de tweede dag van het tweedaagse ZEROnow: A Symposium on the Topicality of ZERO. Het TodaysArt festival vindt plaats van 24 tot en met 27 september. 

Na een introductie door directeur Gwyneth Wentink (TodaysArt, Den Haag) zal sessie 4 een toelichting bieden op het originele concept voor ZERO on Sea uit 1965, de omstandigheden waardoor de manifestatie werd geannuleerd en de manier waarop ZERO de karakteristieke locatie, die nog steeds bestaat, interpreteerde. 

Caroline de Westenholz (freelance kunsthistoricus, GB/NL) zal haar onderzoek naar het organisatorische netwerk, de deelnemers en hun voorstellen uit 1965 bespreken. Antoon Melissen (kunsthistoricus, NL) zal zich richten op ZERO on Sea binnen de context van andere toonaangevende presentaties in Nederland. Dirk Pörschmann (ZERO Foundation, Düsseldorf) zal ingaan op de utopische filosofie van ZERO on Sea. Margriet Schavemaker treedt op als moderator van de discussie.

Later in de middag introduceert Petra Heck een nieuwe generatie kunstenaars die hun (site-specifieke) werk voor de Scheveningse Pier presenteren ter ere van TodaysArt: Natalie Jeremijenko, Lotte Geeven, Berndnaut Smilde, Evelina Domnitch/Dmitry Gelfand, Zoro Feigl en Lisa Park. Het slotdebat met Margriet Schavemaker, Petra Heck en de hedendaagse kunstenaars wordt gevolgd door de openingsceremonie van het TodaysArt Festival 2015, Den Haag.

tickets sessie 4

Voorwaarden tickets

* U betaalt eenmalig de toegangsprijs voor het Stedelijk Museum en een toeslag van € 2.50 per symposiumsessie
** Uw entreebewijs voor het Stedelijk Museum geeft tevens toegang tot de tentoonstellingsruimtes 
*** Uw entreebewijs voor TodaysArt geeft geen toegang tot het Stedelijk Museum-programma, en vice versa. Tickets zijn afzonderlijk te koop via bovenstaande links.
**** Het is helaas niet mogelijk om een combinatieticket te kopen. 

De totstandkoming van ZERO: Let Us Explore the Stars wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de substantiële bijdrage van de begunstigers van het STEDELIJK MUSEUM FONDS en additionele steun van het Prins Bernhard  Cultuurfonds mede dankzij het Van der Vossen-Delbrück Fonds en het Straver Fonds, Kunststiftung NRW, Goethe Institut, Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, IFA, Pro Helvetia, Daimler Art Collection, Borzo Gallery Amsterdam en The Mayor Gallery Londen.
De totstandkoming van ZERO: Let Us Explore the Stars wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de substantiële bijdrage van de begunstigers van het STEDELIJK MUSEUM FONDS en additionele steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds mede dankzij het Van der Vossen-Delbrück Fonds en het Straver Fonds, Kunststiftung NRW, Goethe Institut, Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, IFA, Pro Helvetia, Daimler Art Collection, Borzo Gallery Amsterdam en The Mayor Gallery Londen.