Events — 19 May 2005

Time
19 May, 10:46 AM

In het kader van het internationale project ‘Populism’ in Stedelijk Museum CS van mei t/m augustus 2005, worden verschillende evenementen georganiseerd. Eén onderdeel hiervan is dit debat.

‘Populism’ is een tentoonstelling die op vier locaties in Europa tegelijkertijd wordt georganiseerd, waaronder het Stedelijk, en een aantal publicaties, zoals een bundel theoretische teksten. Het project laat zien hoe in de hedendaagse kunst wordt omgegaan met de esthetische strategieën en de onderliggende ideologieën van het populisme.

Populistische tendensen zijn een belangrijke uitdaging van de democratie. Ook in de cultuur spelen ze een belangrijke rol. Uitgangspunt voor ‘Populism’ is de vaststelling dat de beeldende kunst sinds de jaren tachtig meer en meer populair en populistisch is geworden in de westerse cultuur. Er is in toenemende mate sprake van branding en van het creëren van een massapubliek voor de beeldende kunst. 

Veertig kunstenaars, voornamelijk afkomstig uit verschillende Europese landen, gaan in de tentoonstelling verschillend om met de populistische sentimenten en ideologieën. Dit wordt duidelijk doorsubthema’s als massamedia & politiek; de culturele industrie; groeps- en bedrijfsidentiteit; beeldvorming van de stedelijke massa; rechtspraak, orde en veiligheid; religieuze en morele controverses; nationalisme & xenofobie. 

Terwijl sommige kunstenaars streven naar een manier om door middel van populisme een stem te vormen voor de zwakkere medemens, zoeken anderen alternatieve strategieën van representeren en organiseren als kritiek op de populistische belofte. ‘Populism’ is dus geen overzicht van ‘populistische’ kunst, noch een letterlijke illustratie van de populistische politiek.

Onder de kunstenaars bevinden zich o.a. de Nederlanders Marc Bijl, Erik van Lieshout, Julika Rudelius, Otto Snoek en Willem de Rooij, maar ook Turner Prize-winnaar Jeremy Deller, Sarah Morris en Phil Collins uit Groot-Brittannië, de Deense groep Superflex, de Fransen Matthieu Laurette en Wang Du en de Braziliaan Cildo Meireles.  Velen van hen maken speciaal voor deze tentoonstelling nieuw werk, variërend van installaties en wandschilderingen tot fotografie en videowerken.

Debat 
Het doel van het debat is om, als aanvulling op de tentoonstelling, vanuit verschillende invalshoeken de populistische tendensen in de maatschappij in het algemeen en in de wereld van de kunst en cultuur in het bijzonder, nader te beschouwen. Als uitgangspunt wordt een stelling geponeerd. De sprekers zullen hier kort een reactie op geven. Vervolgens zal er onder leiding van moderator Yoeri Albrecht een discussie gevoerd worden door de sprekers en later eventueel ook met het publiek. Naast Albrecht zijn de volgende sprekers aanwezig:

Anna Tilroe, publiciste en kunstcritica, NRC Handelsblad
Dieter Lesage, filosoof 
Erik van Lieshout, beeldend kunstenaar
Sven Lütticken, kunstcriticus en –historicus en Hans Wansink, historicus en auteur van De Erfenis van Fortuyn

Praktische informatie
Datum: donderdag 19 mei 2005, van 20.30 tot 22.00 uur
Plaats: ‘SMCS op 11’, Post CS gebouw, Oosterdokskade 5, 11de verdieping
Aantal bezoekers: maximaal 300
Entree: gratis