Beeld specials zijn korte verhalen met veel foto's en/of video's. Deze verhalen bieden verdieping bij tentoonstellingen, thema's of actuele onderwerpen die spelen in het museum en in de wereld.