Binnen het Stedelijk Museum opent in 2023 Buro Stedelijk, een nieuwe plek met een eigen programmering. Het wordt een podium waar de creatieve toekomst wordt onderzocht en vormgegeven door makers uit Amsterdam en daarbuiten. Buro Stedelijk heeft een eigen autonome rol binnen het Stedelijk en zal functioneren als kritische en zelfkritische luis in de pels van het grote museum.

Buro Stedelijk maakt in de regel vier jaarlijkse presentaties die een onderzoekend en visueel aansprekend karakter hebben. Ze ‘ontstaan’ in de tentoonstellingsruimte zelf, in dialoog met en onder leiding van de curator, die hierin volledige autonomie heeft. Makers uit Amsterdam spelen een belangrijke rol in de programmering, maar het veld is beslist niet beperkt tot Amsterdam.

Naast de tentoonstellingen is het Public Program de tweede wezenlijke poot van Buro Stedelijk. Hier ontstaat ruimte voor een kritische blik op de curatorische praktijk en het bevragen van de institutionele grondvesten, van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het museum. Het Public Program werkt als een informele plek voor discussie en is onderscheidend door het beoogde multidisciplinaire karakter van Buro Stedelijk, dat naast beeldende kunst ook met vormgeving, fotografie, mode of muziek te maken kan hebben. 

Het Stedelijk Museum zoekt om deze ambitie te verwezenlijken een:

Curator Buro Stedelijk (m/v/x)

32 uur per week

De artistieke koers van Buro Stedelijk is onafhankelijk van de inhoudelijke grote lijnen van het museum. Buro Stedelijk functioneert in hoge mate autonoom en kan sneller reageren op de actualiteit. Tegelijkertijd opereert Buro Stedelijk wel binnen de muren van het museum. Zo sluit de curator ook aan bij het conservatorenoverleg van het museum.

Buro Stedelijk krijgt in het Stedelijk de beschikking over een vierkante tentoonstellingszaal in de oudbouw op de begane grond met ruim 200 m2 oppervlakte. Daarnaast wordt een ruimte direct naast de oude entree aan de Paulus Potterstraat beschikbaar gesteld als lounge/kantoorruimte en mogelijke horecaplek tijdens evenementen. De entree aan de Paulus Potterstraat kan op bepaalde momenten exclusief voor het Buro Stedelijk worden geopend.

De te benoemen curator rapporteert aan de directeur en werkt nauw samen met een nog te werven projectleider Buro Stedelijk.

De functie-inhoud:

  • Ontwikkelen van concepten voor tentoonstellingen, debatten, symposia, lezingen en andere activiteiten en in samenwerking met de projectleider realiseren van de programmering;
  • Bijhouden van activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse kunst en alert zijn op kansen die deze bieden voor het Buro Stedelijk;
  • Bedenken en initiëren van samenwerkingsconcepten die ten behoeve komen van Buro Stedelijk en van de betrokken samenwerkingspartners en kunstenaars;
  • Budgetbeheer in nauwe afstemming met de projectleider.

Het profiel:

Wij zoeken een curator (een individu, een duo of een collectief) met een verbindende positie in het culturele veld, een scherpe en vooruitziende blik, een eigenzinnige manier van werken en connecties met Amsterdamse, Nederlandse en internationale kunstenaars en vormgevers.

Kunsthistorische kennis is niet het belangrijkste criterium. Belangrijk is vooral dat de curator beschikt over een visie en relevante projecten heeft gerealiseerd in de afgelopen drie jaar. Een tweede taal naast het Engels en een opleidingsachtergrond of relevante werkervaring of onderzoek buiten West-Europa en Noord-Amerika zijn een pre.

Alumni van vooraanstaande curatorial programs (nationaal en internationaal) worden uitgenodigd om te solliciteren. Daarnaast zijn echter ook curatoren buiten de gevestigde orde welkom om te solliciteren.

Buro Stedelijk vertrekt vanuit de grondgedachte van inclusie en verbreding en onderzoekt actief de mogelijkheden om nieuwe en verschillende doelgroepen aan te spreken. De curator wordt geselecteerd op basis van een pluriforme visie op het programma en de kwaliteit om ook maatschappelijk geëngageerde thema’s aan te spreken. De verschillende posities van de curator en de deelnemende kunstenaars dragen in ieder geval bij aan de meerstemmigheid van de organisatie.

De aanstelling:

De curator wordt telkens voor een periode van 1,5 jaar benoemd met de mogelijkheid van een verlenging van nog eens 1,5 jaar).

Gekozen wordt door een adviesraad die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de De Ateliers, de Rijksakademie, het Stedelijk Museum en een onafhankelijk lid.

In eerste instantie wordt een arbeidsovereenkomst voor een jaar geboden voor 32 uur per week, met uitzicht op verlenging. Indien een duo of collectief wordt aangesteld worden de 32 uur onderling verdeeld. Het salaris ligt afhankelijk van opleiding en ervaring tussen € 3.525 en € 4.738 per maand bij een fulltime (36 uur) dienstverband (schaal 11 Museum cao), exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Informatie:

Voor meer informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met directeur Rein Wolfs (director@stedelijk.nl).

Solliciteren:

Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, kun je tot uiterlijk 14 augustus a.s. je cv en motivatiebrief insturen via de sollicitatieknop op deze pagina.

 Solliciteer hier

Sollicitaties die per mail binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Buro Stedelijk wordt mogelijk gemaakt door een meerjarige ondersteuning van Ammodo en Fonds 21.