Aarsmans foto uit 1988 van de tewaterlating van de Majestic tegen de achtergrond van een strak georganiseerd, typisch Nederlands landschap geniet sinds mei 2006 grote bekendheid. Dit was het gevolg van Aarsmans niet altijd eenduidige houding ten opzichte van auteurschap en beeld en zijn radicale opstelling met betrekking tot de vintageprint. Aansluitend op de aankoop van de serie Hollandse taferelen door het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam besloot de fotograaf in 2006 de 99 foto's, als speciaal project, gratis ter beschikking te stellen via internet. Bovendien kon degene die Waterhuizen in geprinte vorm, maximaal A3, in tweevoud terugstuurde naar het Fotomuseum een exemplaar terug verwachten mét handtekening van Aarsman zelf. Fotograaf en museum verwachtten zo een bijzondere verzameling afdrukken aan te leggen, spiegel van de huidige kwaliteit van de thuisprinter én stof voor een heftige discussie over artistieke kwaliteit, reproduceerbaarheid en de eigen, dan wel financiële waarde van fotografie.
© Hans Aarsman/Stedelijk Museum Amsterdam

Vervaardigers

Collectie

Foto's

Datum vervaardiging

1988

Bibliotheek

Klik hier om 5 aan dit werk gerelateerde documenttitels te zien

Afmetingen

106.8 x 126.6 x 3.3cm.

Materiaal en techniek

chromogenic c-print op papier, gemonteerd op dibond

Objectnummer

1989.1.0085