Ruimte was voor Donald Judd van het allergrootste belang. In Untitled is de ruimte tussen de zes houten kisten een inherent deel van het werk. Judd was zeer geïnteresseerd in seriematig werken. Het toepassen van rijen, opeenvolgingen en herhalingen, zoals in dit werk, is een systematiek die vaak terugkeert in zijn oeuvre. Regelmatige terugkerende patronen wekken de suggestie dat de serie oneindig voortgezet zou kunnen worden. Dit ontzegt het kunstwerk de mogelijkheid van een climax. Judd wilde een gelijkschakeling van de afzonderlijke elementen en bereikte dit door toepassing van totale symmetrie. Dit specifieke object maakt deel uit van een serie werken van Judd waarin hellende vlakken zijn verwerkt. De achterwanden van de zes aan de wand bevestigde open kisten zijn in verschillende verticale hoeken geplaatst. De wisselende posities van de vlakken zorgen er in dit werk voor dat de afhankelijkheid van rechte hoeken, normaal gesproken sterk aanwezig in Judds objecten, teniet wordt gedaan. Zoals de meeste van zijn werken, is Untitled industrieel vervaardigd onder supervisie van de kunstenaar.
c/o Pictoright Amsterdam/Stedelijk Museum Amsterdam

Vervaardigers

Vertaalde titel

Zonder titel / Multiplex object (DJ 26 (84-34)

Collectie

Sculpturen

Datum vervaardiging

1984

Bibliotheek

Klik hier om 11 aan dit werk gerelateerde documenttitels te zien

Afmetingen

260 x 420 x 60cm.

Materiaal en techniek

multiplex

Objectnummer

BA 4052(1-6)