Het museum is momenteel gesloten. Wij hopen je snel weer te kunnen ontvangen. Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Stedelijk-directeur David Röell kocht dit schilderij in oktober 1940 op een veiling van Frederik Muller & Co. in Amsterdam. Volgens de veilingcatalogus was het werk afkomstig uit de ‘Nalatenschap L., Amsterdam’. Uit herkomstonderzoek door het Stedelijk Museum bleek dat de Joodse Hedwig Lewenstein-Weijermann het schilderij in 1930 had geërfd van haar echtgenoot Emanuel Albert Lewenstein, die het schilderij sinds 1923 in zijn bezit had. Het was niet duidelijk wie het werk op de veiling in 1940 had ingebracht en de mogelijkheid bestond dat dit een onvrijwillige verkoop was geweest. Om deze reden hebben de gemeente Amsterdam, het Stedelijk Museum en de erfgenamen in 2013 een aanvraag bij de Nederlandse Restitutiecommissie ingediend voor nader onderzoek en een bindend advies over de toekomst van dit werk. Op 1 november 2018 adviseerde de Restitutiecommissie dat het werk in de collectie van het Stedelijk mag blijven. Volgens de Restitutiecommissie is het aannemelijk dat het werk in 1940 met medewerking van Irma Klein en Robert Lewenstein werd geveild, nadat de laatste het van zijn moeder geërfd had. De commissie is tot de conclusie gekomen dat de verkoop van het werk niet los gezien kan worden van het naziregime, maar daarnaast mede het gevolg was van andere factoren (o.a. verslechterde financiële omstandigheden waarin Klein en Lewenstein al voor de Duitse inval verkeerden). Tevens stelt de Restitutiecommissie dat niet is gebleken dat het museum het werk in 1940 niet te goeder trouw heeft verworven. Deze uitspraak van de Restitutie Commissie hebben de erven bij de Nederlandse rechter aangevochten, die op 16 december 2020 hun eisen ongegrond heeft verklaard. Het Stedelijk Museum vindt het belangrijk dat de geschiedenis omtrent dit werk nu zo goed mogelijk is onderzocht, en dat de Restitutie Commissie, na jaren van eigen onderzoek, uiteindelijk tot een bindend advies heeft kunnen komen. Voor meer informatie over het herkomstonderzoek, zie restitutiecommissie.nl.

Vervaardigers

Vertaalde titel

Schilderij met huizen

Collectie

Schilderijen

Datum vervaardiging

1909

Bibliotheek

Klik hier om 34 aan dit werk gerelateerde documenttitels te zien

Objectnummer

A 1740