Het museum is open en veilig te bezoeken. Denk je aan je tijdslot, coronatoegangsbewijs en mondkapje?

‘Het wantrouwen (Staande boer)’ is een van Herman Kruyders weinige sculpturale werken. Hij heeft de langwerpige blokvorm van het hout gerespecteerd: het beeld lijkt eerder bedoeld te zijn om, bijna als een reliëf, voor een muur geplaatst te worden dan er om heen te lopen. In de expressief vervormde proporties is een gelijkenis met Afrikaanse kunst zichtbaar. Zo reikt de naar beneden hangende arm tot op de knie en heeft het been (of zijn het er twee?) slechts een geringe lengte. Het meest opvallend is de vorm van het voorovergebogen hoofd en de verbinding ervan met de romp. De lijnen van voor- en achterhoofd ontmoeten elkaar in de scherpe hoek van de kin ter hoogte van de nek. De tweeledige titel komt vooral tot uitdrukking in het grote oog, waarin het wantrouwen is geconcentreerd, en in de lange arm die verwijst naar lichamelijke arbeid - volgens de vrouw van de kunstenaar luidt de titel ‘Staande boer. Een identiek hoofd, en profiel, komt voor op een aquarel uit ca. 1923, ‘Maskers of ‘Wantrouwen’’, waaraan het gelaat van dit beeld wellicht zijn groene kleur ontleent. Het heeft dan ook een maskerachtig karakter, mede door het rood waarmee iris, neus en mond zijn aangezet.

Vervaardigers

Collectie

Sculpturen

Datum vervaardiging

circa 1922-1926

Bibliotheek

Klik hier om 12 aan dit werk gerelateerde documenttitels te zien

Afmetingen

67 x 7.5 x 12.5cm.

Materiaal en techniek

hout, beschilderd

Objectnummer

BA 131