Onderdeel van de
tentoonstelling

Studio Drift Coded Nature

25 apr t/m 26 aug 2018

Video — 16 aug 2018

Het werk van Studio Drift neemt een geheel eigen plaats in. Het beweegt zich tussen disciplines als tech art, performance en biodesign. Omdat in het Stedelijk Museum zowel beeldende kunst en vormgeving als performances een belangrijke plaats innemen, past de presentatie van dit grensoverschrijdende werk bij uitstek in dit museum. Gordijn en Nauta snijden actuele thema’s aan als duurzaamheid, de betekenis van natuurlijke processen voor onze huidige omgeving en vraagstukken die met de toepassing van augmented reality ontstaan. Hun werk leidt tot bewustwording van een veranderende maatschappij waarin de impact van technologie groot is, zonder hierover een oordeel te vellen.

In deze korte documentaire volgen we kunstenaars Lonneke Gordijn en Ralph Nauta (Studio Drift) terwijl zij zich voorbereiden op hun eerste solotentoonstelling.

With English subtitles

The work of Studio Drift occupies a unique place at the interface between tech art, performance, and biodesign. As a museum that has always placed great importance on both art and design, and performance, the Stedelijk Museum is the perfect venue to display this transdisciplinary work. Gordijn and Nauta engage with contemporary topics such as sustainability, the meaning of natural processes for today’s environment, and issues raised by the use of augmented reality. Their work focuses attention on a society in flux, shaped by the impact of fast-paced innovations, without judging.

In this documentary short we follow artists Lonneke Gordijn and Ralph Nauta (Studio Drift) while they are preparing for their first solo exhibition at the Stedelijk Museum Amsterdam.