Performance — 1 okt 2015

Online performance in het auditorium van het Stedelijk Museum 

Prijs
Entreeprijs museum + € 2,50*
Locatie
Stedelijk Museum, Teijin Auditorium
Tijd
1 okt, 17.30 tot 18.00
Taal
Engels
Toegang
Tickets

* Uw entreebewijs geeft tevens toegang tot het aansluitende FORUM programma Capturing a moment. Where net art and performance meet en de tentoonstellingen in het museum.
---------------------------------

Tijdens This Page Contains... worden de fysieke en digitale wereld met elkaar verenigd, maar ook gedestabiliseerd. JODI presenteert een audiovisuele performance op basis van handelingen in browsers, menu-opties, het scrollen door webpagina’s en het selecteren van tekst. De navigerende handelingen op de webpagina’s worden vertaald naar een dwingende en instruerende computer-geautomatiseerde stem, een verwijzing naar de interesse van de kunstenaars in de invloed van digitale en analoge signalen op het gedrag van de gebruiker. De handelingen en instructies worden regelmatig verstoord door audiosignalen zoals opstartgeluiden en foutmeldingen computergeluiden, karakteriserend voor de werkwijze van JODI. Door het radicaal verstoren van systeemtaal – met inbegrip van interfaces, opdrachten, fouten en codes – ensceneert JODI digitale interventies waarbij de relatie tussen computertechnologie en gebruiker, die doorgaans harmonieus bedoeld is, wordt ontwricht.

MEER OVER DE KUNSTENAAR

JODI, ofwel jodi.org, is een kunstenaarsduo dat woont en werkt in Dordrecht (NL), bestaand uit Joan Heemskerk en Dirk Paesmans. JODI vervulde een pioniersrol in de internetkunst tijdens de jaren 90 en heeft sindsdien een belangrijke positie binnen de digitale avant-gardekunst, zowel internationaal als nationaal. Het werk van het duo ontwikkelde zich vanuit fotografie en video naar websites, software en implementaties van computertechnologie. Het Stedelijk presenteerde in 2008 JODI’s werk Untitled Game, een game die gebaseerd is op de code van de bekende game Quake, in de tentoonstelling Deep Screen Art in Digital Culture. Recentelijk ontving het duo de Prix NetArt 2014 en werd de installatie My%Desktop (2002) aangekocht door het MoMA in 2015.

CREDITS

Deze performance vindt plaats voorafgaand aan het theoretische FORUMprogramma getiteld Capturing a Moment: Where Net Art and Performance Meet. Dit evenement is een samenwerking tussen het Stedelijk Museum (Margriet Schavemaker, Hoofd Publicaties en Onderzoek, Britte Sloothaak, Assistent Curator), LIMA (Gaby Wijers) en Annet Dekker.