24 nov 2013

Rond de tentoonstelling Kazimir Malevich en de Russische avant-garde presenteert het Stedelijk in samenwerking met EYE het filmprogramma A bullet in the chest partakes in the life of the body. Het filmprogramma wordt ingeleid door curator Jacob Korczynski.

Prijs
entreeprijs Stedelijk Museum
Locatie
Teijin Auditorium, Stedelijk Museum Amsterdam
Tijd
24 nov, 13.30 tot 16.45
Taal
Engels
Toegang
Noodzakelijk. Stuur een email naar reservations@stedelijk.nl met uw volledige naam, email-adres, telefoonnummer en de datum waarop het programma plaatsvindt dat u wilt bezoeken.

Zie overige vertoningen van het filmprogramma

Freelance curator Jacob Korczynski heeft de opdracht gekregen de video- en filmcollecties van zowel het Stedelijk als EYE te onderzoeken om na te gaan waar sprake was van eenzelfde aanpak en inzet van filmische middelen bij de vooroorlogse Russische avant-garde en de naoorlogse neo-avant-garde, inclusief het werk van hedendaagse videokunstenaars.

Het programma bestaat uit twee delen waarin naast langere films van Malevich' tijdgenoten Sergej Eisenstein en Dziga Vertov ook films en video's worden vertoond van Julia Feyrer & Tamara Henderson, Nan Hoover, Ursula Mayer, Annabel Nicolson en Richard Serra.

Van het enige, nooit voltooide filmproject waar Kazimir Malevich in 1927 samen met Hans Richter aan begon, zijn alleen een scenario en enkele voorbereidende schetsen bewaard gebleven. Hoewel Malevich nooit een werk heeft gemaakt dat op scherm is vertoond, leverde hij wel een kritische bijdrage aan het debat over film zoals dat in zijn tijd plaatsvond. De teksten die hij hierover schreef werden grotendeels in de tweede helft van de jaren 1920 gepubliceerd.

De titel van dit programma – A bullet stuck in the chest partakes in the life of the body – is ontleend aan de geschriften van de Russische criticus Viktor Sjklovski. De kogel en het lichaam verwijzen naar het werk van de Peredvisjniki (De Zwervers), een rondreizende groep Russische kunstenaars die actief waren aan het eind van de negentiende eeuw. Hun werk bleef invloed uitoefenen tot in de periode van het modernisme, ondanks de kloof tussen hun eigen realistische esthetiek en de abstracte schilderkunst die begin twintigste eeuw in allerlei Russische stromingen opgang vond. De kogel die zich in het centrale verhaal over abstractie en Malevich' werk heeft geboord, omvat in dit geval Eisenstein en Vertov. De theatraliteit van de eerste en het gebruik van documentaire middelen van de laatstgenoemde sluiten nauw aan bij Malevich' eigen oeuvre (Korczynski zal dit ook in zijn inleiding op 24 november toelichten), zoals te zien op de tentoonstelling 'Kazimir Malevich en de Russische avant-garde'.

Beide delen van het programma zijn geformeerd rond een film van respectievelijk Sergei Eisenstein en Dziga Vertov. Daaromheen worden films en video's vertoond van Julia Feyrer & Tamara Henderson, Nan Hoover, Ursula Mayer, Annabel Nicolson en Richard Serra die aansluiten op dit historische materiaal door een vergelijkbare aanpak, beeldtaal en artistieke strategie.

Overzicht filmprogramma

Deel 1:

  • Nan Hoover – Primary Colours (1980, Nederland, video, 7.05 min.)
  • Annabel Nicolson - Shapes (1970, Groot-Brittannië, 16 mm-film, 7.00 min.)
  • Julia Feyrer & Tamara Henderson – Bottles Under the Influence (2012, Canada, 16 mm-film, 8.00 min.)
  • Sergej Eisenstein – Dagboek van Glumov (1923, USSR, 35 mm-film overgezet op video, 5.40 min.)
  • Ursula Mayer – Memories of Mirrors/Theatrical Personalities After Mary Wigman and Madame D'Ora (2007-2008, Groot-Brittannië, 16 mm-film, 5.00 min.)
  • Annabel Nicolson– Slides (1971, Groot-Brittannië, 16 mm-film, 16.00 min.) Nan Hoover – Color Pieces (1980, Nederland, video, 12.30 min.)

Deel 2:

  • Richard Serra - Frame (1969, Verenigde Staten, 16 mm-film, 20.00 min.)
  • Dziga Vertov - The Eleventh Year (1928, USSR, 35 mm-film overgezet op video, 52.00 min.)

Meer informatie over de curator

Jacob Korczynski is een onafhankelijke tentoonstellingsmaker en woont in Toronto. Hij participeerde onlangs in het Appel Curatorial Programme en was curator van projecten voor de Dunlop Art Gallery, SAVAC, Oakville Galleries en het Dutch Art Institute. Hij schreef onder meer voor Border Crossings, Prefix, Photo, C Magazine en Fillip. Op dit moment is hij werkzaam als onderzoeker binnen het Performance-in-Residence-programma van If I Can't Dance, I Don't Want to Be Part of Your Revolution.