Performance — 11 apr 2013

Het Stedelijk Museum is bijzonder trots een nieuwe productie te presenteren van de Londense kunstenares Cally Spooner, speciaal ontwikkeld in opdracht van het Stedelijk voor de grote trap in de historische vleugel van het museum.

Tijd
11 apr, 18.00 tot 18.45

Een musical
Tekst en regie: Cally Spooner
Muziek en arrangement: Peter Joslyn
Uitgevoerd door: Rhiannon Drake, Helen Hart, Piya Malik, Jenny Minton, Rebecca Thorn and Cloé Turpin

Tijd:20.00 - 20.45 uur
Locatie: SMBC Hal (trap in de historische oudbouw), Stedelijk Museum Amsterdam
Voertaal: Engels
Toegang: entreeprijs Stedelijk Museum + toeslag E. 2,50
Reserveren: noodzakelijk. Stuur een email naar reservations@stedelijk.nl met uw volledige naam, email-adres, telefoonnummer en de datum waarop het programma plaatsvindt dat u wilt bezoeken.

Het Stedelijk Museum is bijzonder trots een nieuwe productie te presenteren van de Londense kunstenares Cally Spooner, speciaal ontwikkeld in opdracht van het Stedelijk voor de grote trap in de historische vleugel van het museum. De performance ”And You Were Wonderful, On Stage”, met door Peter Josyln gecomponeerde en gearrangeerde muziek, is een musical die zich verplaatst tussen de instituties en zich daarin telkens meer ontvouwt.

Aan het begin van Spooners productie laat zich een koor horen van zes stemmen die ‘roddelen’ over actuele kwesties: over gevallen helden, gebroken beloften en voorbeelden van automatismen die voor 'spontaan gedrag' doorgaan in de politiek, popmuziek en sport. Het koor in “And You Were Wonderful, On Stage” is een mechaniek van stemmen zonder lichaam, die – voorheen een ondergeschikt deel van het musicalgenre – bij Spooner opeens de hoofdrol gaan vervullen. Ze laten een onsamenhangende reeks overbekende zinnen horen die door nieuwe lichamen worden vertolkt, middels bewegingen die door het jargon nogal beladen en vreemd verschijnen. Het ‘gesprek’ van de koorstemmen wordt telkens weer onderbroken door strategische uitlatingen zoals te horen op vergaderingen van reclamebureaus, over hoe je verhalen moet invullen en presenteren om winst te kunnen maken.

Cognitieve activiteiten vallen tegenwoordig steeds meer samen met netwerkuitingen, en de taal raakt vervlochten met economische belangen. De grenzen tussen persoonlijke expressie en marktdenken vervagen. “And You Were Wonderful, On Stage” toont deze precaire staat van de communicatie en de sociale psyche onder het semio-kapitalisme. Het laat zien hoe het spektakel zit ingebakken in de taal wanneer deze van het scherm en het toneel wordt vertaald naar de geleefde ervaring. Het verlangen om anders te zijn wordt getemperd en het leven steeds meer een kwestie van technisch beheer.

Het koor wordt langzaam maar zeker ingevoegd in het meedogenloze metabolisme van 'hoogst lucratieve' reclamepraat. Het wordt steeds eentoniger, repetitiever, kunstmatiger – en verandert uiteindelijk in een apparaat dat weliswaar vitaliteit voorspiegelt, maar uiteindelijk op een ijzeren discipline berust die iedere spontaniteit in de kiem smoort. Van begin af aan is “And You Were Wonderful, On Stage” er op uit een alternatieve ruimte te creëren om de mogelijkheden van het geschreven en gesproken woord in het huidige sociale en economische klimaat te verkennen.

Co-curators van “And You Were Wonderful, On Stage” zijn Hendrik Folkerts en Annie Godfrey Larmon.

De volgende fase van “And You Were Wonderful, On Stage” zal in juli 2013 plaatsvinden bij KW Institute, Berlijn, als onderdeel van The Bet - een onderzoek naar vertwijfeling, toevalligheid en zingeving in de relatie tussen economie en maatschappij.


Meer informatie over de kunstenaar

Cally Spooner woont en werkt in Londen. Ze gebruikt theorie en filosofie om haar te helpen schrijven, en ze werkt doorgaans met een bezetting van kibbelende personages om een uitvoering te kunnen maken. Zo komt ze tot haar plotloze novelles, ontwrichtende theaterstukken, circulaire monologen en vervreemdende muzikale arrangementen. De bewegingen en gedragingen van de taal worden eerst ontleed en uitgeschreven en vervolgens uitgevoerd. Een belangrijk thema binnen haar werk is de invloed van economische processen op het gesproken en geschreven woord. Ze maakt onder meer films, teksten, live-performances en radio-uitzendingen. Recente solotentoonstellingen waren onder andere 'Seven Thirty Till Nine', Shanaynay, Parijs; 'Collapsing in Parts', International Project Space, Birmingham; 'It's 1957 and the Press Release Still Isn't Written', Hermes und der Pfau, Stuttgart (allemaal in 2012). Recente groepstentoonstellingen: “A Spoken Word Exhibition”, Jeu de paume, Parijs (2013), “I Proclaim You Proclaim We Proclaim”, Stroom, Den Haag (2012) en “Les Ateliers de Rennes”, Biennale D’art Contemporain, Rennes (2012).Meer informatie: www.motinternational.com/Cally-Spooner.html.