Theorie — 24 mrt 2017

Een conferentie-festival verspreid over drie dagen, samengesteld door de gastcuratoren Melanie BuehlerWarren Neidich en André Lepecki, die ieder een programma met lezingen en performances hebben samengesteld.

Prijs
Museumkaart 3 E / studenten 10,50 E / regulier 18 E
Locatie
Teijin Auditorium
Tijd
24 mrt, 9.00 tot 15.45
Taal
Engels
Toegang
Tickets dag 1 Tickets dag 2  Tickets dag 3 * studenten van de Gerrit Rietveld Academie ontvangen een ticket op vertoon van hun studentenkaart

De cultuur en onze hersenen vormen complexe systemen van beïnvloeding, gezag en verzet. Onze hersenen lijken inmiddels te zijn geïnfiltreerd door de techniek: machines voeren steeds vaker menselijke taken uit op het gebied van taal, geheugen en verbeelding, waarbij onze leerprocessen zijn overgenomen door geautomatiseerde en algoritmische procedés. Wat zijn de filosofische, sociale en politieke consequenties voor onze hersenen en lichamen van deze cognitieve automatisering? Wat gebeurt er met onze subjectiviteit, identiteit en vrije wil?

24 MAART 2017
André Lepecki: 'On Making Collective Heads: Performance, Choreography, Theory and the Social Body'

Deze derde dag is een bijeenkomst met kunstenaars en wetenschappers op het gebied van eigentijdse choreografie, experimentele performance, affecttheorie, queer studies, onderzoek naar neurodiversiteit en performance studies. Zij hebben ons door hun werk meer inzicht gegeven in de relaties tussen brein en lichaam, brein en kunst, en het brein in de sociaal-politieke sfeer. Elk van hen heeft een eigen sociale, theoretische of artistieke benadering die vraagtekens zet bij de heersende opvatting over de hersenen als een stevig ingepakt orgaan dat de regie voert over een onafhankelijk, beheerst en autonoom subject met handelingsvermogen, en eerder suggereert dat het brein nooit helemaal daar is waar het geacht wordt te zijn. Het brein loopt over in de ruimte en de tijd, het hoopt zich op en splitst zich - en wordt ook verenigd door andere lichamen, affecten en kwesties, zoals de hersenen en affecten van niet-menselijke species en hun unieke levenswijze - kortom: het brein moet dus altijd in een of ander collectief hoofd zitten (om te variëren op de titel van een interactief werk uit 1975 van de Braziliaanse kunstenaar Lygia Clark, Cabeça coletiva).

Met: André Lepecki, Patricia Clough, Mette Edvardsen, Leon Hilton en Anne Juren

PROGRAMMA

10:00 Inloop
10:00 André Lepecki, Introductie
10:45 Patricia Ticineto Clough, The Autoaffection of the Brain and the Nonhuman Unconscious
12:00 Pauze
12:15 Mette Edvardsen, On Learning Books by Heart (met performance)
13:30 Lunch
14:15 Anne Juren, Studies on Fantasmical Anatomy Vol. 2 (performance)
15:30 Pauze
16:45 Leon J. Hilton, Disability Aesthetics, Schizoanalysis, and the Neural Subject

Voor een overzicht van het gehele programma klikt u hier.

KADER

Studium Generale Rietveld Academie is een verkennend theorieprogramma voor alle afdelingen, ook toegankelijk voor publiek.

CREDITS

Hoofdcurator: Jorinde Seijdel
Medecurator: Jort van der Laan