Gallery talks — 13 dec 2019

Een middag met meerdere Gallery Talks: bekijk de Icons of Modern Art vanuit drie verschillende perspectieven, met drie verschillende sprekers.

Prijs
Entreebewijs museum + €3,-
Locatie
Studio A
Tijd
13 dec 2019, 15.00 tot 17.30
Taal
Engels
Toegang
Tickets

Zoals de slogan op de gevel van het gebouw van het Stedelijk Museum Amsterdam aankondigt, kunnen bezoekers hoogtepunten van de moderne kunst zien in STEDELIJK BASE. Deze presentatie is een kennismaking met de geschiedenis van de moderne kunst en vormgeving en toont een selectie van bijna 700 werken uit de museumcollectie, die bestaat uit circa 90.000 objecten en het resultaat is van 125 jaar institutioneel verzamelen. Canonieke werken illustreren belangrijke kunsthistorische bewegingen, zowel in chronologische volgorde als op een manier die persoonlijke verbindingen en interpretaties mogelijk maakt.

De historisch gegroeide museumcollectie is samengesteld vanuit een zeker perspectief, maar er zijn meerdere verhalen mogelijk als je kijkt naar wat er wereldwijd aan cultuur en kunst wordt geproduceerd. Hoe kan het huidige verhaal worden uitgebreid en/of zo nodig herzien? Op deze vraag zullen de sprekers op persoonlijke en experimentele wijze reageren, allen vanuit een ander perspectief: artistiek, kunsthistorisch en intersectioneel feministisch.

In het kader van dit evenement wordt de historisch gegroeide museumcollectie beschouwd als een van de vele mogelijke constellaties, en de collectiepresentatie als een van de vele mogelijke verhalen die verteld kunnen worden over culturele productie wereldwijd. Hoe kunnen deze verhalen worden uitgebreid en/of herzien? Op deze vraag zullen de sprekers op persoonlijke en experimentele wijze reageren, allen vanuit een ander perspectief: artistiek, kunsthistorisch en intersectioneel feministisch.

Artistiek: Tatjana Macic, kunstenaar en docent onderzoek aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag, toont ons een ‘intergalactische kruisbestuiving’ van ideeën, inspiratie en kritisch discours, geworteld in de rizoom theorie. Ze beschouwt de collectie van het Stedelijk Museum als een ‘ecosysteem’ van kunstwerken. Met haar performance wil zij onverwachte verbindingen tot stand brengen tussen artistieke en culturele praktijken van verschillende tijden, en daarmee de ‘biodiversiteit’ van de collectie vergroten. De performance ‘Intergalactic Pollinators’ zal worden uitgevoerd door studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.

Roltrap, Stedelijk Museum Amsterdam, foto: Tatjana Macic.

Kunsthistorisch: Maurice Rummens, onderzoeker en museumconservator van het Stedelijk Museum Amsterdam, spreekt over het diversifiëren van de canon vanuit de eigen museumcollectie. Tijdens deze tour zal Maurice enkele ‘nieuwe hoogtepunten' bespreken in de tentoonstelling Chagall, Picasso, Mondriaan e.a.: Migranten in Parijs. Deze tentoonstelling is een alternatieve lezing van werken in de collectie uit de eerste helft van de 20e eeuw, en een verhaal over het vinden van je weg in een gepolariseerde samenleving en kunstwereld.

Emmy Andriesse, ‘Parijs’, ca. 1950

Intersectioneel feministisch: Rosa Wevers, promovendus Genderstudies Universiteit Utrecht en lid van het collectief Museum of Equality and Difference (MOED), neemt ons mee door STEDELIJK BASE en vraagstukken van (on)zichtbaarheid aankaarten. Wat is de rol van representatie in musea? Hoe kunnen we kritisch omgaan met gevestigde canons? Rosa nodigt je uit om na te denken over de politiek van in- en uitsluitingsmechanismen binnen museale ruimten.

Agung Kurniawan, Balada romi dan basuki, 2017

PROGRAMMA

15.00 - 15.05 uur
Registratie
15.05 – 15.20 uur
Inleiding - Mariska ter Horst (Studio A)
15.25 - 15.55 uur
Gallery talk 1, 2 en 3 (BASE 1 + 2 en tentoonstellingsruimte)
16.00 - 16.30 uur
Gallery talk 1, 2 en 3 (BASE 1 + 2 en tentoonstellingsruimte)
16.35 - 17.05 uur
Gallery talk 1, 2 en 3 (BASE 1 + 2 en tentoonstellingsruimte)
17.10 - 17.30 uur
Reflectie / discussie (Studio A)
17.30 uur
Einde van het programma / borrel op eigen gelegenheid 
22.00 uur
Sluiting museum

OVER HET PROGRAMMA

Mariska ter Horst, onafhankelijk curator en initiatiefnemer van dit evenement, voert een onderzoeksproject uit in het Stedelijk Museum Amsterdam met steun van het Mondriaan Fonds. Hierin onderzoekt zij de mogelijke betekenis van een duurzaam gebruik van museumcollecties. De term duurzaam verwijst hier primair naar ‘toekomstbestendig’ met een nadruk op het menselijke aspect van de drie-eenheid ‘people, planet, profit’ die deze term veelal karakteriseert. Haar project kan worden geplaatst in bredere discussies die gevoerd worden over de rol van musea in tijden van globalisering en polarisatie. Mariska zal het overkoepelende thema en de individuele sprekers introduceren en de afsluitende discussie begeleiden.