Performance — 29 jan 2016

Het Stedelijk Museum Amsterdam presenteert een nieuwe performance van de in Beijing en Los Angeles woonachtige kunstenaar Yan Xing. In Performance of a Massacre stelt de kunstenaar de problematiek rondom herinnering en uitbeelding aan de orde door middel van een heruitvoering van dramatische gebeurtenissen uit het recente en verre verleden.

Prijs
entreeprijs Stedelijk Museum + € 2,50
Locatie
Teijin Auditorium, Stedelijk Museum Amsterdam
Tijd
29 jan, 19.00 tot 20.00
Taal
Engels
Toegang
Tickets

Yan Xing reflecteert onomwonden - maar zorgvuldig - op historische tragedies door het standpunt van de slachtoffers en de daders door elkaar te laten lopen. De kunstenaar doorvlecht de performance met fragmenten uit authentieke verslagen van recente gebeurtenissen, waarmee hij de uitbeelding van het heden en verleden ontwricht. De performance wordt uitgevoerd door 37 performers die zich proberen te verschuilen in verschillende zalen, verspreid door het hele museum. Het gaat om een groep middelbare-scholieren die een training hebben gevolgd in een winterkamp ergens in de buurt. Gespannen en zenuwachtig vertellen ze het publiek over een bloedbad, ieder vanuit zijn of haar eigen standpunt. Plotseling roept één van de leerlingen de andere leerlingen om hulp en is het publiek getuige van een drastische scènewisseling.

De performers geven een persoonlijk verslag van tragische voorvallen. Standpunten, personages en locaties worden door elkaar gehaald. Wat begint als anonieme verhalen, in bijna gefluisterde woorden, leidt langzaam maar zeker naar de representatie van een onrechtmatige en onontkoombare gebeurtenis dat omslaat in een groepspleidooi voor, onderzoek naar, en twijfel over de erkenning van onze eigen verantwoordelijkheid voor de vorming van het collectief geheugen. Door de vraag aan de orde te stellen wat onze morele overwegingen zijn bij het verslag doen van historische tragedies, poogt Yan Xing op kritische wijze te doorgronden wat het betekent om een cultureel geheugen te bezitten, en hoe die herinnering wordt gemedieerd via de manipulatie en organisatie van taal en de (her)uitbeelding van publieke gebeurtenissen. Hoewel zijn werk een zekere politieke ambiguïteit eigen is, geeft hij nadrukkelijk aan dat het werk dat hij tot stand probeert te brengen geen politiek standpunt vertolkt of hoort te vertolken, maar slechts de machteloosheid toont van het publiek als het gaat om de mediatie van de herinnering.

Meer over de kunstenaar

Yan Xing (Chongqing, 1986) woont en werkt in Beijing en Los Angeles. In zijn werk maakt hij gebruik van verschillende media, zoals performance, video, fotografie en installatie. Zijn werk draait rond grote thema's zoals negativiteit, verzet en orde, maar ook om het onderzoeken van de complexe relaties daartussen.

In 2012 won Yan Xing de Best Young Artist Award van CCAA (Chinese Contemporary Art Award) en werd hij genomineerd voor de Future Generation Art Prize van de Victor Pinchuk Foundation. Yan Xing nam deel aan vele tentoonstellingen en voerde ook regelmatig performances op. Recente grote tentoonstellingen waaraan hij meedeed waren onder meer 3rd Ural Industrial Biennial of Contemporary Art in Jekaterinenburg in Rusland (2015), 28 Chinese in de Rubell Family Collection in Miami (2013), en ONOFF: China's Young Artists in Concept and Practice in het Ullens Center for Contemporary Art in Beijing (2013).

Credits

Het initiatief tot Performance of a Massacre (2016) werd genomen door Hendrik Folkerts, voormalig curator van het Stedelijk Museum, nu bij Documenta 14 in Kassel. Onderzoek: Britte Sloothaak (Stedelijk Museum Amsterdam). Producent: Henri Sandront (Stedelijk Museum Amsterdam).