De Collectie - STEDELIJK BASE toont de ontwikkelingen in kunst en design, vanaf 1880 tot nu, in vele hoogtepunten. STEDELIJK BASE is geopend in december 2017 en bevindt zich op de benedenverdieping van de moderne vleugel.

Het tentoonstellingsontwerp van STEDELIJK BASE in de ABN AMRO Zaal is ontwikkeld door AMO/Rem Koolhaas in samenwerking met Federico Martelli en biedt een innovatieve presentatiewijze voor de vaste collectie. De experimentele visie op tentoonstellingsmaken van voormalig directeur Beatrix Ruf, de gedurfde tentoonstellingsarchitectuur en de nieuwste technologische ontwikkelingen scheppen samen een omgeving waarin de bezoeker de collectie kan ervaren via een vrij te kiezen route. Aan de buitenmuren van de zaal ontvouwt zich een chronologie, terwijl in het midden van de zaal een specifiek thema of aspect van de collectie wordt uitgelicht.

AMO dook in de archieven van het museum en deed onderzoek naar verschillende manieren waarop het Stedelijk zijn collectie in de loop der jaren heeft tentoongesteld. Het tentoonstellingsontwerp bouwt voort op het experimentele DNA van het Stedelijk. De indeling van dit eerste deel van STEDELIJK BASE benadrukt de collectie als een netwerk van relaties, in plaats van als een verzameling individuele kunstwerken . Uiterst dunne, losstaande wanden vormen een bijna stedelijke ruimte waarin vrije associaties en meervoudige verbanden mogelijk worden gemaakt. 

NIEUWE INDELING

STEDELIJK BASE is het sluitstuk van de nieuwe, meer inzichtelijke gebouwindeling. Zeventig procent van het vloeroppervlak is nu gewijd aan de collectie. Op de begane grond biedt STEDELIJK TURNS  steeds wisselende collectiepresentaties, vanuit nieuwe perspectieven, onderzoeken en actuele thema’s. Onder de noemer STEDELIJK NOW toont het Stedelijk tijdelijke tentoonstellingen op de eerste verdieping. En in september 2017 is, in samenwerking met Benthem Crouwel Architects, het nieuwe entreegebied geopend, dat nu een echte ontmoetingsplaats is geworden. 

CREDITS
De nieuwe indeling van het gebouw en de wijze van presenteren van de collectie zijn gebaseerd op de visie van Beatrix Ruf en uitgevoerd door het team van het Stedelijk Museum Amsterdam.

Het tentoonstellingsontwerp van STEDELIJK BASE / Part 1 is ontwikkeld door AMO / Rem Koolhaas met Federico Martelli. STEDELIJK BASE is tot stand gekomen dankzij de genereuze bijdrage van onze partners Stedelijk Museum Fonds, Tata Steel Nederland, ProWinko ProArt en BankGiro Loterij.

Foto's: Gert Jan van Rooij