Het Stedelijk Museum maakt sinds 2013 in samenwerking met het in Eindhoven gevestigde Van Abbemuseum kunst toegankelijk voor mensen met dementie en hun dierbaren. Tijdens een Onvergetelijk-rondleiding bekijken de deelnemers samen een aantal werken waarover zij met elkaar in gesprek gaan. Door verhalen, herinneringen, associaties en ideeën te delen, brengen de deelnemers met elkaar de kunstwerken tot leven. 

De Onvergetelijk Stedelijk-rondleidingen zullen in 2023 weer plaatsvinden. Houd deze pagina in de gaten, onze social media kanalen of meld je aan voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte.

Elke rondleiding is er iets nieuws te ontdekken. Kennis van kunst is daarvoor geen vereiste: tijdens Onvergetelijk staat het genieten van kunst én elkaar centraal. Een speciaal opgeleide rondleider helpt hen daarbij op weg met prikkelende vragen en creatieve opdrachten. 

De data van de aankomende rondleidingen vindt u in de agenda. Het is naast deze vaste momenten mogelijk om op andere dagen en tijden een Onvergetelijk-rondleiding te boeken voor een groep van maximaal 14 personen. Bespreek de mogelijkheden met de afdeling Educatie via educatie@stedelijk.nl of 020-5732 911 (algemene nummer receptie). 

Meer info

Foto: Tomek Dersu Aaron

Waarom dit programma? 

Onvergetelijk is geïnspireerd op het Meet Me at MoMA-programma van het Museum of Modern Art in New York. Steeds meer mensen krijgen direct of indirect te maken met dementie, een syndroom waar nog altijd geen geneesmiddelen voor zijn. Er is bovendien weinig specifiek aanbod voor mensen met dementie en hun dierbaren in de vrijetijdssector in het algemeen, en de culturele sector in het bijzonder. Met Onvergetelijk voorziet het Stedelijk in deze behoefte. Tijdens een Onvergetelijk-rondleiding ligt de nadruk op wat iedereen kan: het samen beleven van een inspirerend, gezellig museumbezoek. 

Door naar kunst te kijken kunnen mensen met dementie samen met hun dierbaren ideeën uitwisselen, zonder dat degene met dementie hoeft terug te vallen op het kortetermijngeheugen. De rondleiding biedt toegang tot het langetermijngeheugen en persoonlijke ervaringen, waardoor sociaal contact gestimuleerd wordt. Onderzoek wijst uit dat dit een positieve invloed heeft op de gezondheid: deelnemers voelen zich na afloop van een Onvergetelijk rondleiding gelukkiger en hebben het idee weer mee te tellen. Hierdoor neemt hun zelfvertrouwen en gevoel van waardigheid toe. Het Stedelijk biedt met Onvergetelijk bovendien een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. 

Foto: Tomek Dersu Aaron

Landelijke uitbreiding 

Dankzij steun van het Gieskes-Strijbis Fonds is het Onvergetelijk programma door het Stedelijk en het Van Abbe van 2014 tot 2016 geïmplementeerd in tien andere Nederlandse musea. Deze landelijke uitbreiding werd vergezeld door wetenschappelijk onderzoek naar het verloop en de uitkomst van de rondleidingen en implementatietrajectendoor onderzoekspartner VU medisch centrum. 

Foto: Tomek Dersu Aaron

Publicatie en website 

Voor musea en andere culturele instellingen die niet aan het landelijke uitbreidingsproject konden deelnemen, verscheen op 21 september 2017 (Wereld Alzheimer Dag) een gratis publicatie met praktische tips, bespiegelingen en onderzoeksresultaten. Hiermee kunnen zij op eigen gelegenheid een vergelijkbaar programma opzetten. De publicatie is gratis te downloaden via www.onvergetelijkmuseum.nl. 

Onvergetelijk is geïnspireerd op het Meet Me at MoMA programma van het Museum of Modern Art in New York. Het programma is in 2013 ontwikkeld door het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum, met financiële steun van Fonds Sluyterman Van Loo en Stichting RCOAK. De landelijke implementatie van Onvergetelijk is gefinancierd door het Gieskes-Strijbis Fonds, tevens hoofdbegunstiger van het onderzoek van VUmc. Additionele begunstigers van het wetenschappelijk onderzoek zijn het VSBfonds, Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn en Stichting tot Steun VCVGZ.