Het Stedelijk Museum ontdek je het beste in je eigen taal. Sinds 2016 organiseert het museum daarom speciaal voor doven rondleidingen in Nederlandse Gebarentaal, verzorgd door rondleiders die zelf doof zijn. Zonder tussenkomst van een tolk kunnen doven sindsdien in hun eigen taal de collectie en tijdelijke tentoonstellingen ontdekken.

Agenda & reserveren

Gemiddeld eens per maand organiseert het museum een Stedelijk in Gebaren-rondleiding in Nederlandse Gebarentaal. Er is iedere keer iets nieuws te zien. De data van de aankomende rondleidingen vindt u in de agenda. Het is naast deze vaste momenten mogelijk om op andere dagen en tijden een rondleiding te boeken in Nederlandse Gebarentaal of in Nederlands met Gebaren voor een groep van maximaal 5 personen.
Bespreek de mogelijkheden met de afdeling Educatie via educatie@stedelijk.nl of 020-5732 741. 

Rondleidingen zijn te boeken tot de 1e dag van de maand ervoor. Bijvoorbeeld: een rondleiding in januari is te boeken tot 1 december.

Musea in Gebaren

De rondleidingen in Nederlandse Gebarentaal in het Stedelijk zijn het resultaat van het project Musea in Gebaren, waar het museum zich in 2016 als partner bij heeft aangesloten. Musea in Gebaren is een gezamenlijk initiatief van Foam en WatTelt!. Twaalf jonge doven kregen in een trainingsprogramma van zes weken een interne opleiding tot rondleider, waarin zij kennismaakten met de theorie en praktijk van het rondleiden. Hierna werden zij aan de deelnemende culturele instellingen gekoppeld, waar zij programma’s in Nederlandse Gebarentaal verzorgen. Naast de rondleidingen in het Stedelijk Museum worden er in het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, het Tropenmuseum, het Joods Cultureel Kwartier, de Hermitage Amsterdam, de Nieuwe Kerk, EYE filmmuseum en Foam programma’s in NGT aangeboden. 

In verband met de geldende veiligheidsmaatregelen is voor personen van 18 jaar en ouder de maximale groepsgrootte aangepast naar 5 personen per groep. Op deze manier kan de onderlinge afstand van 1,5 meter gewaarborgd worden in ons gebouw. Indien je met een grotere groep het museum wil bezoeken, dien je dus aparte tijdsloten/rondleidingen te reserveren. Daarnaast verzoeken wij je om ons 1.5 meter museumprotocol door te nemen voordat je (met een groep) het museum bezoekt.