Het museum is open en veilig te bezoeken. Denk je aan je tijdslot, coronatoegangsbewijs en mondkapje?

6 november 2020

Iedereen in het Stedelijk Museum heeft recht op een veilige omgeving. De directie schrikt van het grensoverschrijdend gedrag in de kunstwereld in Nederland waar recent over is geschreven in de pers en op social media. Ook het Stedelijk wordt genoemd in de berichten. Wij nemen dit uiterst serieus en dragen dagelijks zorg voor de sociale veiligheid en gezondheid van personeel, partners en publiek. Sinds ons aantreden voelen wij onze verantwoordelijk een werkplek te creëren die veilig is en waar iedereen zich thuis voelt.   

Desondanks kunnen er zich onverhoopt incidenten voordoen van seksuele intimidatie en geweld, pesten, agressie of discriminatie. Wij verwerpen dit soort grensoverschrijdend gedrag en willen iedereen aanmoedigen melding te maken van recente incidenten en incidenten in het verleden, om daar waar nodig maatregelen te treffen. Wij hanteren een reglement met interne en externe vertrouwenspersonen en een externe klachtencommissie waar vertrouwelijk een melding kan worden gemaakt van grensoverschrijdend gedrag.

Ook voormalige medewerkers kunnen gebruik maken van de externe vertrouwenspersoon van Bezemer & Schubad (Janny Kamp), te bereiken via:
Tel. nr.: 088-1440200 of vertrouwenspersonen@bezemer-schubad.nl

Daarnaast kan iedereen die in de museumsector met ongewenste omgangsvormen te maken heeft of heeft gehad ook contact opnemen via het onafhankelijke meldpunt MORES. Het Stedelijk Museum staat in nauw contact met de Museumvereniging en MORES

Elke melding die wordt gedaan nemen wij uiterst serieus en zal er in overleg tussen de melder en vertrouwenspersoon worden gezocht naar passende vervolgstappen. 

Rein Wolfs en Jacqueline Bongartz 

Directie Stedelijk Museum Amsterdam