Iedereen in het Stedelijk Museum heeft recht op een veilige omgeving. Dagelijks draagt de directie zorg voor de sociale veiligheid en gezondheid van personeel, partners en publiek. Wij voelen de verantwoordelijkheid een museum en werkplek te creëren die veilig is en waar iedereen zich thuis voelt.

Desondanks kunnen er zich onverhoopt incidenten voordoen van seksuele intimidatie en geweld, pesten, agressie of discriminatie. Wij verwerpen dit soort grensoverschrijdend gedrag en willen iedereen aanmoedigen melding te maken van recente incidenten en incidenten in het verleden, om daar waar nodig maatregelen te treffen. 

Wij bieden aan medewerkers de mogelijkheid om interne vertrouwenspersonen en ook externe vertrouwenspersonen van Bezemer & Schubad te contacteren, bij wie vertrouwelijk een melding kan worden gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. 

Ook voormalige medewerkers kunnen gebruik maken van de externe vertrouwenspersoon van Bezemer & Schubad (Yasar Ustuner of Lianne Banda), te bereiken via: Tel. nr.: 088-1440200 of vertrouwenspersonen@bezemer-schubad.nl

Daarnaast kan iedereen die in de museumsector met ongewenste omgangsvormen te maken heeft of heeft gehad ook contact opnemen via het onafhankelijk meldpunt MORES. De vertrouwenspersonen werken in absolute discretie en zijn volstrekt onafhankelijk. 

In overleg tussen de melder en vertrouwenspersoon wordt in alle gevallen gezocht naar passende vervolgstappen. De melder behoudt ten alle tijde de regie over wie er ingelicht wordt en wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn. 

Rein Wolfs en Margot Gerené 

Directie Stedelijk Museum Amsterdam