Overzicht nevenfuncties Jan Willem Sieburgh (directeur sinds 1 november 2017):

  • Lid raad van commissarissen Swinkels Family Breweries NV sinds april 2010 (bezoldigd)
  • Secretaris AMC Foundation sinds juni 2012 (onbezoldigd)
  • Directeur/bestuurder Mimmo Holding BV sinds mei 1999  (op dit moment geen activiteiten in de BV anders dan uitkering stamrecht)