Carla Aalse

Vicevoorzitter 

 • Partner crmLiNK B.V. te Amsterdam
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Diamond Care Live, te Amsterdam
 • Lid RvT FIVES (Fonds Innovatie, Voeding en Samenleving) te Oosterhout
 • Lid Raad van Toezicht Care Company te Laren
 • Lid Bezwarenadviescommissie Middin (Gehandicaptenzorginstelling) te Rijswijk
 • Directeur-Grootaandeelhouder bij bureau Aalse & Partners B.V. te Amsterdam

Maarten Doorman

 • Universitair docent cultuurfilosofie Universiteit van Maastricht
 • Bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam namens het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA).
 • Lid Gouden Ganzenveer Academie
 • Voorzitter Stichting Glubbdubdrib

Homme ten Have

 • Voorzitter & lid bestuur Vereniging Arbeidsrecht Advocaten, Amsterdam
 • Bestuurder H.T. ten Have Holding B.V. en H.T. ten Have B.V. (Vennootschappen t.b.v uitoefening advocatenpraktijk)

Truze Lodder 

voorzitter

 • Bestuurslid stichting Pensioenfonds HAL, Rotterdam (2017 - )
 • Voorzitter raad van toezicht stichting NJON (Nationale Jeugdorkesten Nederland), Apeldoorn (2012 – eind 2020)
 • Lid raad van advies Nexus Instituut, Amsterdam (2004 - )
 • Lid raad van advies Classic Young Masters, Rotterdam (2017 – )
 • Lid raad van advies Stichting The Fat Lady (2019 – )

Henriëtte Prast 

 • Hoogleraar Tilburg University, Tilburg School of Economics and Management
 • Lid Raad van Commissarissen AZL
 • Bestuursvoorzitter Foundation for Auditing Research
 • Lid Raad van Advies Volksbank
 • Bestuurslid Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
 • Lid Raad van Advies Tilburg University College
 • Lid Raad van Commissarissen en lid auditcommissie, VZVZ. Schakelpunt zorg

Jos van Rooijen

voorzitter auditcommissie

 • Onafhankelijk extern voorzitter raad van toezicht SACN (Slotcoördinator)
 • Lid van de raad van toezicht en voorzitter Audit commissie van zorgorganisatie Beweging 3.0.
 • Lid van raad van toezicht en lid audit committtee van De Haagse Hogeschool/The Hague University of Applied Sciences
 • Lid raad van toezicht en lid audit committee van Ziekenhuisgroep Twente