DE RAAD VAN TOEZICHT

  • Annelies van der Pauw (voorzitter)
  • Carla Aalse (vicevoorzitter)
  • Defne Ayas
  • Maarten Doorman (voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie)
  • Homme ten Have
  • Jos van Rooijen (voorzitter auditcommissie)

NEVENFUNCTIES VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Klik hier voor een overzicht van nevenfuncties.

Rooster van aftreden

Annelies van der Pauw, voorzitter
Datum benoeming: 1 december 2020
Einde 1ste termijn: 1 december 2024
Carla Aalse, vicevoorzitter
Datum benoeming: 18 dec 2018
Einde 1ste termijn: 18 dec 2022
Defne Ayas, lid
Datum benoeming: 1 september 2021
Einde 1ste termijn 1 september 2025
Maarten Doorman, lid. Tevens voorzitter RNC
Datum benoeming: 18 dec 2018
Einde 1ste termijn: 18 dec 2022
Homme ten Have, lid
Datum benoeming: 18 dec 2018
Einde 1ste termijn: 18 dec 2022
Jos van Rooijen, lid. Tevens voorzitter AC
Datum benoeming: 4 sept 2018
Einde 2e termijn: 18 apr 2026