Het Stedelijk Museum Amsterdam (SMA) is op zoek naar een Artistiek Directeur met een visie met betrekking tot de veranderende rol van het museum in de 21e eeuw.

DE ORGANISATIE

Het SMA staat in het bruisende hart van het culturele centrum van Amsterdam, het Museumplein, waar de meest vooraanstaande musea van Amsterdam zijn gevestigd. Het SMA is een plek waar een breed en divers publiek moderne en hedendaagse kunst en vormgeving kan ontdekken en ervaren. Het SMA beheert een unieke collectie en zijn rol als platform voor hedendaagse kunst is legendarisch.

De afgelopen jaren is er een aantal wisselingen in het management geweest. Het nieuwe bestuur heeft een optimistische en ambitieuze koers voor de toekomst uitgezet. Het personeel van het SMA is toegewijd en kijkt vol verwachting uit naar een nieuwe artistiek leider.

Strategie voor de toekomst

De missie van het SMA is om het leven van mensen te verrijken met moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Onze collectie, tentoonstellingen, publicaties, onderzoek en educatieve programma's bieden nieuwe inzichten in het heden - zowel op individueel als op maatschappelijk vlak.

We maken interactie tussen publiek en kunst mogelijk en we putten inspiratie uit de dialoog met kunstenaars. We vertalen urgente vraagstukken over het heden, verleden en de toekomst, die door kunstenaars worden opgeworpen en door ons worden gesignaleerd, naar een inspirerend programma, terwijl we onze gerenommeerde collectie actief beheren, actualiseren en openstellen voor publiek.

In Nederland houden we ons voortdurend bezig met het herdefiniëren van onze voortrekkersrol op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, en wereldwijd zorgen onze toonaangevende collectie en programmering ervoor dat we als een innovatieve uitdager worden beschouwd.

We verkennen en definiëren nieuwe wegen en bevragen conventies in plaats van ze te bevestigen. We hechten nog steeds veel waarde aan het experiment. Ons doel hierbij is dat we het heden beter leren begrijpen en becommentariëren door middel van kunst en vormgeving.
Ga voor meer details naar: www.stedelijk.nl

Bestuursstructuur

De Stichting SMA heeft een Raad van Toezicht. De leden worden benoemd door het college van B&W van de Gemeente Amsterdam.

De Raad van Toezicht is de werkgever van het bestuur en benoemt de leden. Dit bestuur bestaat uit twee leden: een Artistiek Directeur en een Zakelijk Directeur, die complementaire profielen hebben en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het bestuur van het SMA. Beide directeuren moeten onvoorwaardelijk en in alle opzichten het belang van de artistieke inhoud en de verantwoordelijkheid voor een goede bedrijfsvoering onderschrijven. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

FUNCTIE

Doel van de functie

Het SMA is op zoek naar een inspirerende Artistiek Directeur, die in staat is om het SMA continu te positioneren als een bruisend publiek instituut: maatschappelijk relevant in het hier en nu en een van de meest toonaangevende musea voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving ter wereld.

Rol

De Artistiek Directeur is een vooraanstaande figuur in de Nederlandse en internationale kunstwereld, en een inspirerende sparringpartner voor de betrokken medewerkers van het SMA. Daarnaast levert hij/zij een actieve bijdrage aan het succesvolle management van het SMA op het gebied van financiële resultaten en medewerkers.

Verantwoordelijkheden

 • Het verwoorden van een visie op de maatschappelijke betekenis, positie en rol van het museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving in het heden en in de toekomst.
 • Het ontwikkelen van een visie op het behoud, beheer, de ontwikkeling en de mobiliteit van de collectie van het SMA.
 • Het samenstellen van een gevarieerde programmering waarmee een breed publiek wordt bereikt en die aanleiding geeft tot interessante discussies, het doorgeven van kennis, het stimuleren van onderzoek, documentatie en publicaties.
 • Het bevorderen van een constructieve relatie met het openbaar bestuur, kunstinstellingen, collega-instellingen, academische en postdoctorale opleidingsinstituten, partners, fondsen, kunstcritici en de media.
 • Het onderhouden van goede relaties met belangrijke spelers, mede om de interesse van sponsors en het grote publiek voor het museum te wekken en hen voor langere tijd bij het museum te betrekken, met behoud van de artistieke onafhankelijkheid.

PROFIEL KANDIDAAT

Specifieke kennis en ervaring

 • Bewezen en erkend artistiek leiderschap in een museum of andere belangrijke culturele instelling voor hedendaagse kunst en vormgeving.
 • Heeft een uitgebreid internationaal netwerk en goede relaties met gevestigde en opkomende kunstenaars.
 • Heeft bewezen een effectieve leider en teamspeler te zijn en heeft een holistische kijk op algemeen bestuur.
 • Kan artistiek beleid duidelijk en overtuigend verwoorden en communiceren.
 • Kent de nationale en internationale kunstwereld vanuit een historisch perspectief.
 • Heeft een scherp oog voor artistieke innovatie.
 • Heeft een visie op diversiteit en inclusiviteit.
 • Is zich bewust van de rol van het SMA als openbare instelling en begrijpt welke krachten een rol spelen bij publieke en private financiering.
 • Is zich bewust van politieke, sociale, technologische en demografische ontwikkelingen.
 • Heeft aandacht voor de wensen van het publiek en voor de specifieke rol van het museum in Amsterdam en de samenleving in bredere zin.
 • Heeft een diepgaande interesse in de collectie van het SMA.

Persoonlijkheid

 • Is een krachtig en inspirerend boegbeeld voor het museum.
 • Onderschrijft de kernwaarden van het SMA: nieuwsgierig, individueel, open, ambitieus en ondernemend.
 • Voelt zich sterk verantwoordelijk voor de continuïteit van het SMA.
 • Heeft leidinggevende capaciteiten.
 • Een snelle, intelligente denker en doener met veel mensenkennis.
 • Beschikt over een aanstekelijk enthousiasme dat mensen bij elkaar brengt en hen ertoe aanzet om op de toppen van hun kunnen te presteren.
 • Inspireert mensen, stimuleert nieuwe ideeën en out-of-the-box denken.
 • Bruggenbouwer, verbinder, directeur die teams laat uitblinken.
 • Moed en doorzettingsvermogen.
 • Onafhankelijk, loyaal en eerlijk.
 • Heeft humor en kan dingen in het juiste perspectief plaatsen.

Overige functie-eisen

 • Schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels; kennis van andere talen is een pre.
 • Bereid om zich te vestigen in (of in de buurt van) Amsterdam

PROCEDURE

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt het Stedelijk Museum Amsterdam bij het selecteren van een Artistiek Directeur.

Kandidaten kunnen meer informatie opvragen en op de vacature reageren via onderstaande button:
Solliciteren

 • De deadline is vrijdag 22 februari 2019.
 • Het is de bedoeling om de nieuwe Artistiek Directeur in de eerste helft van dit jaar te benoemen.