Het Stedelijk Museum Amsterdam is het grootste museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving in Nederland, met bekende namen in de collectie en een levendig en spraakmakend tentoonstellingsprogramma, variërend van grote publiekstrekkers tot signalerende tentoonstellingen van jonge kunstenaars en ontwerpers. 125 jaar jong heeft het Stedelijk Museum een grote reputatie opgebouwd als platform voor kunstenaars van wereldklasse, die vaak in een vroeg stadium van hun carrière werden getoond. Het Stedelijk Museum heeft Amsterdamse wortels, richt zich op een (inter)nationaal publiek en behoort met 650.000 bezoekers per jaar tot de vijf best bezochte musea in Nederland.

De nieuwe directie heeft de ambitie het Stedelijk te ontwikkelen naar een museum dat dynamisch, specifiek, participatief, toegankelijk en zelfkritisch is. Het Stedelijk wil meer dan ooit de verantwoordelijkheid nemen in het denken over een gedeelde en tolerante samenleving waarin eenieder zich thuis voelt: artist-, context- én audience-driven.

Het Stedelijk Museum heeft een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van vormgeving; niet alleen door de collectie grafische vormgeving, toegepaste kunst en industriële vormgeving, maar ook door de collectiepresentaties en vele tentoonstellingen die rond vormgeving zijn georganiseerd. Het Stedelijk ambieert meer dan tot nu toe, om op het gebied van vormgeving aansluiting te zoeken bij maatschappelijke thema’s en vraagstellingen, zoals duurzaamheid, inclusiviteit en digitalisering. Social design, inclusive design, security design, digital design en identity design zijn enkele van de actuele ontwerpbegrippen die erom vragen binnen het Stedelijk Museum bediscussieerd te worden.

Het Stedelijk Museum zoekt om deze ambitie te verwezenlijken een:

Conservator Grafische Vormgeving (m/v/x)

24 uur per week

Deze functie is specifiek gericht op het verder ontwikkelen van onze positie op het gebied van vormgeving, waarbij nauw samengewerkt wordt met de andere disciplines in het museum.  De kandidaat zal zich richten op het profileren van grafische vormgeving in de breedste zin van het woord, binnen het museum, nationaal en internationaal, door middel van tijdelijke tentoonstellingen, onderzoek, samenwerkingen, coproducties en collectiepresentaties. Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaat ervaring en affiniteit heeft met het adresseren van de vragen en uitdagingen die zich voordoen rond een omvangrijke collectie (ca. 50.000 objecten grafische vormgeving).

De te benoemen conservator rapporteert als lid van het team conservatoren aan de directeur.

De functie-inhoud:

  • Betrokkenheid bij de moderne en hedendaagse vormgeving vanuit een mondiaal perspectief;
  • Het actief integreren van deze collectie in het presentatie-, onderzoeks- en collectiebeleid van het Stedelijk Museum en het ontwikkelen van een visie op het presenteren, verzamelen en behouden van hedendaagse praktijken op het gebied van vormgeving;
  • Een bijdrage leveren aan het artistieke programma van het museum, ontwikkelen van specifieke tentoonstellingen, projecten en publicaties;
  • Zorgdragen voor wetenschappelijke ontsluiting van de collectie. Daartoe wordt samengewerkt met gespecialiseerde collega's van andere afdelingen en van andere organisaties;
  • Contact onderhouden met nationale en internationale partijen en het proactief ontwikkelen van mogelijkheden voor samenwerkingen;
  • Bijhouden van kennis en ontwikkelen van expertise op gebied van vormgeving;
  • Contactpersoon zijn binnen het museum voor specialistische (informatie)verzoeken;
  • In staat zijn om, naast tentoonstellingen en collectiepresentaties, ook een visie te ontwikkelen op andere, op het publiek gerichte, formats;
  • Actieve betrokkenheid bij acquisities, het engageren van fondsen en private donors in overleg met de afdeling Development;
  • Betrokkenheid bij belangenbehartiging en het onderhouden van belangrijke relaties van het museum.

Het profiel:

Het Stedelijk Museum zoekt een conservator met een voltooide universitaire studie met een track record in de wereld van grafische vormgeving. Er wordt gezocht naar een persoon met een sterke (en eigen) inhoudelijke visie en een engagement met nieuwe ontwikkelingen in de vormgeving. De ideale kandidaat is een persoon met een publieksgerichte instelling en met een nieuwsgierige en onderzoekende aard die graag samenwerkt met anderen in het delen van ideeën, kennis en ervaringen.

De kandidaat dient te beschikken over een aantoonbaar netwerk met verzamelaars, collega-instituten en onderzoekers binnen en buiten Nederland. Ten slotte dient de kandidaat Nederlands te spreken of bereid zijn dit te leren binnen een redelijk termijn.

Het stimuleren van diversiteit in brede zin (blikrichtingen, cultuur, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, geloof, etc.) is een ambitie van het Stedelijk Museum Amsterdam. Het Stedelijk Museum streeft overeenkomstig naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand. In de selectieprocedure wordt hiermee rekening gehouden.

De aanstelling:

In eerste instantie wordt een arbeidsovereenkomst voor een jaar geboden, met uitzicht op verlenging. Het salaris ligt afhankelijk van opleiding en ervaring tussen EUR 3.405 en EUR 4.576 per maand bij een fulltime (36 uur) dienstverband (schaal 11 Museum cao), exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Informatie:

Voor meer informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met directeur Rein Wolfs (director@stedelijk.nl) of conservator Ingeborg de Roode (i.deroode@stedelijk.nl).

Solliciteren:

Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, kun je tot uiterlijk 12 april a.s. je cv en motivatiebrief insturen via de sollicitatieknop rechtsonder op deze pagina. Sollicitaties die per mail binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Solliciteer nu

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.