Nieuws — 3 dec 2020

Het college van B en W van Amsterdam heeft per 1 december 2020 Annelies van der Pauw (60) benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam, waarna de leden van de raad direct na dit besluit uit hun midden Annelies van der Pauw hebben gekozen tot nieuwe voorzitter.

Annelies van der Pauw volgt in deze functie Truze Lodder op, die per 7 augustus 2018 begon als interim-voorzitter, daarna als voorzitter. Truze Lodder heeft een geheel nieuwe Raad van Toezicht geformeerd en onder haar leiding werd een nieuwe directie aangesteld, in de persoon van Rein Wolfs en Jacqueline Bongartz. Truze Lodder heeft zich met tomeloze energie ingezet voor het museum, en altijd aangegeven op een gunstig moment de weg vrij te willen maken voor een nieuwe voorzitter. Die is er nu, in de persoon van Annelies van der Pauw.

Annelies van der Pauw was sinds 1987 advocaat in Amsterdam en woonde in de jaren 90 een aantal jaar in New York. Ruim dertig jaar heeft zij zich als advocaat primair bezig gehouden met fusies en overnames en met advisering op het gebied van corporate governance. Dat zij vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid kunst, cultuur en wetenschap en de economische en politieke ontwikkelingen volgt, blijkt uit haar talrijke toezichthoudende- en bestuursfuncties. Zo was zij onder meer voorzitter van het bestuur bij het Fonds BKVB, en na diens fusie met de Mondriaan Stichting voorzitter van de Raad van Toezicht van het Mondriaan Fonds. Op dit moment is zij onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Maastricht, lid van de Raad van Commissarissen van NatWest Markets N.V. en bestuurslid van de AkzoNobel Art Foundation.

Annelies van der Pauw: “Het Stedelijk Museum is een vermaard instituut met een indrukwekkende geschiedenis en een unieke collectie. Het is bovendien een organisatie die de steeds veranderende tijd volgt, toont, en documenteert. Met de vooraanstaande collectie als basis en de uitgangspunten van de huidige directie als kompas, heb ik groot vertrouwen in de mogelijkheden van het Stedelijk om als podium en ontmoetingsplek een belangrijke rol te spelen in het stedelijke, landelijke en internationale debat over de moderne en hedendaagse beeldende kunst en vormgeving. Ik ben vereerd dat ik in deze tijd aan dit instituut een bijdrage mag leveren als voorzitter van de Raad van Toezicht.”

Touria Meliani, wethouder Kunst en Cultuur over de benoemingen: “Ik wil Truze Lodder bedanken voor haar enorme inzet voor het Stedelijk Museum. Onder het toeziend oog van Annelies van der Pauw als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, vertrouwt het college erop dat het Stedelijk zich de komende tijd verder zal ontwikkelen tot hét museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving, waar voor iedereen in de stad en daarbuiten altijd iets nieuws is te ontdekken.”

Foto: Marco Sweering
Foto: Marco Sweering