Nieuws — 7 jan 2019

Het verheugt Stedelijk Museum Amsterdam en voormalig directeur Beatrix Ruf het volgende bekend te maken:

Het Stedelijk Museum Amsterdam en zijn voormalige directeur, Beatrix Ruf, hebben in goed overleg afgesproken het verleden achter zich te laten. Zoals eerder bericht zal Ruf niet terugkeren als adviseur of directeur bij het museum. Wel kan zij worden uitgenodigd om bijvoorbeeld betrokken te zijn bij een bepaalde tentoonstelling of andere museale projecten, onder de verantwoordelijkheid van de nieuw te benoemen artistiek directeur. Deze afspraken zijn de afgelopen weken in goed overleg tussen Truze Lodder, als voorzitter van de raad van toezicht, en Beatrix Ruf tot stand gekomen.

“Onafhankelijk onderzoek heeft Beatrix Ruf vrijgepleit van beschuldigingen in de media”, benadrukt Truze Lodder, “het onderzoek heeft aangetoond dat Beatrix Ruf integer heeft gehandeld: haar management BV was geen kunstadviesbureau en al haar nevenfuncties waren door de toenmalige raad van toezicht goedgekeurd. Ze heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor het Stedelijk en een impuls gegeven aan het huidige artistieke beleid. Het museum zal haar in de toekomst met alle egards behandelen, zoals een oud-directeur van het Stedelijk toekomt”.

Beatrix Ruf is tevreden met de opstelling van het Stedelijk. “Mijn tijd als directeur was één van de mooiste hoofdstukken uit mijn leven, en met dit eerherstel kan het nu een gelukkige herinnering worden”, zegt Ruf. “Ik weet zeker dat het Stedelijk een prachtige toekomst tegemoet gaat, en desgevraagd ben ik natuurlijk gaarne bereid daar als oud-directeur zo nu en dan een bescheiden bijdrage aan te leveren”.