Het museum is open en veilig te bezoeken. Denk je aan je tijdslot, coronatoegangsbewijs en mondkapje?

Nieuws — 13 jun 2018

Amsterdam, 13 juni 2018 - De raad van toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam heeft kennis genomen van het rapport ‘Governance en de WNT bij het Stedelijk Museum Amsterdam’.

Wij zijn de onderzoekers dankbaar voor hun inspanningen en onderschrijven in hoofdlijnen de conclusies en omarmen alle aanbevelingen uit het rapport.
Een aantal aanbevelingen, zoals op het gebied van financiële governance, ethiek, transparantie, gedragscodes, de relatie met de OR en belangenverstrengeling, is het afgelopen halfjaar geïmplementeerd en we zijn voornemens voort te gaan op de ingezette weg.
De onderzoekers constateren ook dat het toezicht op een aantal punten ontoereikend is geweest. Wij stellen ons lerend op en voelen ons in staat om, in overleg met de gemeente, de directie, de ondernemingsraad en de donateurs verder te verbeteren in het belang van het Stedelijk Museum.

De raad van toezicht heeft in het rapport ‘Governance en de WNT bij het Stedelijk Museum Amsterdam’ gelezen dat de onderzoekers ten aanzien van Beatrix Ruf spreken van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De raad van toezicht gaat zich de komende periode beraden op deze conclusie.

De raad van toezicht heeft met instemming kennis genomen van het feit dat naast Rita Kersting nu ook Madeleine de Cock Buning en Jos van Rooijen per direct aftreden als lid van de raad van toezicht.

Cees de Bruin, Ronald Hans, Willem de Rooij en Joyce Sylvester hebben, mede op grond van hun expertise en ervaring, aangegeven de verantwoordelijkheid op zich te willen nemen en zorg te dragen voor rust en voor continuïteit. Een nieuwe voorzitter van de raad van toezicht zal in overleg met de gemeente per direct worden geworven. Tot die tijd is Cees de Bruin aangewezen als interim voorzitter.

Bestuurlijke reactie van het college van B&W van de gemeente Amsterdam

noot voor de redactie

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de Press Office van het Stedelijk Museum, 020 - 573 2660 / 656 of pressoffice@stedelijk.nl