Nieuws — 19 feb 2021

Vandaag heeft Touria Meliani, wethouder Cultuur, aan de gemeenteraad van Amsterdam laten weten dat de gemeente de conclusie van de Commissie Kohnstamm onderschrijft, namelijk dat de belangenafweging die de Restitutiecommissie (RC) op dit moment hanteert niet in dienst staat van het rechtsherstel. We zijn blij dit te vernemen en staan volledig achter deze conclusie.

Net als de gemeente houden we er rekening mee dat een nieuw beoordelingskader, zoals voorgesteld door de Commissie Kohnstamm en waar de minister nog over moet oordelen, niet alleen voor nieuwe zaken zou moeten gelden, maar ook voor al afgehandelde zaken.

Dat betreft ook Bild mit Häusern van Wassily Kandinsky in onze collectie, aangekocht in 1940. De herkomst van dit schilderij kent een pijnlijke geschiedenis, die we de afgelopen jaren zo grondig mogelijk onderzocht hebben. Dit onderzoek hebben we overgedragen aan de RC, die vervolgens een aantal jaar zelf onderzoek deed.

We realiseren ons dat het advies van de RC in 2018 om het werk aan het museum toe te wijzen teleurstellend was voor de erven van de toenmalige eigenaren, met name omdat het belang van de eigenaar cq het museum erin was meegewogen.

Wassily Kandinsky, Bild mit Häusern, 1909. Collectie Stedelijk Museum Amsterdam c/o Pictoright, Amsterdam 2004.
Wassily Kandinsky, Bild mit Häusern, 1909. Collectie Stedelijk Museum Amsterdam c/o Pictoright, Amsterdam 2004.

De gemeente zal de verzoekers voorstellen een herbeoordeling te vragen aan de RC, volgens een nieuw beoordelingskader. Dat lijkt ons ook een goede zaak. Het museum zal zich, net als in 2018, aan elk advies committeren.

We zijn ons ervan bewust dat dit schilderij voor altijd verbonden zal blijven aan een pijnlijke geschiedenis. Het rechtzetten van het onrecht en leed dat de Joodse bevolking is aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog staat voorop. Het is aan ons de taak om volledig mee te werken en hier transparant over te zijn.