Nieuws — 7 nov 2017

Amsterdam, 7 november 2017 - De Raad van Toezicht van het Stedelijk museum en de gemeente Amsterdam hebben besloten het opdrachtgeverschap van de twee door de Raad van Toezicht geïnitieerde onderzoeken te verleggen naar de gemeente. Hiertoe is besloten om ook maar het geringste vermoeden van belangenverstrengeling of beïnvloeding van de uitkomst van het onderzoek te vermijden. Na berichtgeving in de media vond op 17 oktober jl. een gesprek plaats tussen (leden van) de Raad van Toezicht en Beatrix Ruf op basis waarvan de Raad van Toezicht besloot twee onafhankelijke onderzoeken in te stellen. Een onderzoek naar de toepassing van de WNT (Wet Normering Topinkomens) en een onderzoek naar de Governance Code. Dezelfde dag maakte mevrouw Ruf haar terugtreden als directeur bekend.

De Raad van Toezicht waardeert dat de Gemeente de opdrachtgever wordt voor de beide onderzoeken. Het opdrachtgeverschap zal overigens in afstemming met de Raad van Toezicht worden uitgevoerd, zodat zij zich verbonden blijft voelen aan de uitkomsten van het onderzoek.

Update onderzoeken 16 maart 2018

Nadat in december 2017 een begin is gemaakt met het onafhankelijk onderzoek naar goed bestuur, is in samenspraak met de gemeente Amsterdam de onderzoeksopdracht in februari 2018 definitief geformuleerd. Daarbij zijn de onderzoeken naar goed bestuur en het naleven van de beloningsregelgeving samengevoegd. Mr S.E. Eisma, en Mr J.A.J. Peeters leiden het onderzoek. Waar nodig zal specifieke expertise worden ingeschakeld, bijvoorbeeld als het gaat over de Wet Normering Topinkomens. De uitkomst van het hele onderzoek wordt voor de zomer van 2018 verwacht.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de Press Office van het Stedelijk Museum, 020 - 573 2660 / 662 of pressoffice@stedelijk.nl