Nieuws — 29 mei 2018

Op 1 januari 2017 trad de richtlijn kunstenaarshonoraria in werking. De richtlijn is een handreiking aan kunstenaars, musea en kunstinstellingen om de onderhandelingen en contractbesprekingen met betrekking tot kunstenaarshonoraria te professionaliseren. De richtlijn bestaat uit afspraken voor de betaling van kunstenaars bij niet-commerciële exposities en heeft tot doel om kunstenaars te belonen voor hun werk ten behoeve van tentoonstellingen en andere presentaties. 

In navolging van inmiddels meer dan 110 musea en presentatie-instellingen in Nederland tekent ook het Stedelijk Museum Amsterdam de richtlijn voor kunstenaarshonoraria. Directeur a.i. Jan Willem Sieburgh: “Goed opdrachtgeverschap en fair practice behoren tot onze kernwaarden. Als museum voor moderne en hedendaagse kunst werkt het Stedelijk continue met kunstenaars, en het museum vindt het belangrijk om hen hiervoor te belonen. Voorheen maakten wij met kunstenaars individuele afspraken over honorering. Nu er een landelijke richtlijn is die positief geëvalueerd is, sluit het Stedelijk Museum hier graag bij aan.

Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds: ‘Het is verheugend dat ook het grootste museum van hedendaagse kunst in Nederland nu de richtlijn ondertekent. Weer een stap verder naar het ‘nieuwe normaal’ waarin kunstenaars betaald worden voor hun werk.