Nieuws — 22 apr 2021

Er is een artikel verschenen waarin grensoverschrijdend gedrag op kunstacademies wordt besproken. Daarin wordt ook een medewerker genoemd die recent door het Stedelijk Museum Amsterdam is aangenomen.

Ons wervingsproces bestaat uit gesprekken met een sollicitatiecommissie en een referentiecheck. Ook in deze kwestie is het reguliere wervingsproces doorlopen. Op grond van dit wervingsproces was er destijds geen aanleiding om niet met deze medewerker in zee te gaan; de medewerker in kwestie is destijds naar ons toe transparant geweest. Als gevolg van het verschenen artikel zijn wij met de betreffende medewerker in gesprek. 

Zoals eerder gepubliceerd tolereert het Stedelijk Museum geen grensoverschrijdend gedrag en heeft iedereen in het museum recht op een veilige omgeving. Binnen de organisatie maken wij gebruik van verschillende protocollen om de sociale veiligheid en gezondheid van personeel, partners en publiek te waarborgen. Wij hanteren een reglement met interne en externe vertrouwenspersonen en een externe klachtencommissie waar vertrouwelijk een melding kan worden gemaakt van grensoverschrijdend gedrag.  

Elke melding die wordt gedaan nemen wij uiterst serieus. In overleg tussen de melder en de vertrouwenspersoon wordt gezocht naar passende vervolgstappen. 

Rein Wolfs en Jacqueline Bongartz 

Directie Stedelijk Museum Amsterdam