Nieuws — 18 dec 2009

Rob Defares, CEO van IMC, wordt per 1 januari 2010 benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum te Amsterdam.

Rob Defares (1961) is door de Raad van Toezicht in deze functie benoemd vanwege zijn affiniteit met moderne en hedendaagse kunst, bekendheid met de nationale en internationale kunstwereld, zijn brede managementervaring, zijn onafhankelijke oordeel en zijn open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Hij combineert ervaring in het bedrijfsleven met die van toezichthoudende functies in de kunsten. Zo is hij lid van de Raad van Toezicht van de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam.

De Raad van Toezicht heeft voorafgaand aan deze benoeming het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam en de huidige en toekomstige directeur van het Stedelijk Museum gehoord en zij hebben laten weten verheugd te zijn over de bereidheid van Defares om zitting te willen nemen in de Raad.  

Alexander Ribbink, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Het is zeer te prijzen dat Rob Defares zijn tijd, kennis en netwerk voor het Stedelijk Museum wil inzetten. Hij is goed thuis in de kunstwereld en verkeert in de positie om middelen te werven om de toekomst van het museum nog beter te borgen.” 

Rob Defares is CEO en oprichter van het Amsterdamse IMC, actief in financiële markten en asset management. De affiniteit van Rob Defares met het Stedelijk Museum kwam de afgelopen jaren tot uiting via projecten die IMC sponsorde, onder meer via dochteronderneming Bank Oyens & Van Eeghen. Zo was IMC medefinancier van het educatieprogramma, het Kinderbulletin en de tentoonstelling Andy Warhol – Other Voices, Other Rooms.  

Verder is IMC medeoprichter van de IMC Weekendschool: aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaaleconomisch achtergestelde gebieden, met als doel jongeren te steunen bij het verruimen van perspectieven, het versterken van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van hun talenten. 

Maart jongstleden maakte het museum bekend dat IMC Hoofdfounder van het Stedelijk is geworden.Hoofdfounders geven een zeer substantiële eenmalige bijdrage, om niet, dus zonder afgesproken tegenprestaties. Het museum toont Founders en Hoofdfounders evenwel erkentelijkheid, bijvoorbeeld door naamsvermelding op een plaquette of het vernoemen van een zaal. In het geval van IMC zal het museum de Erezaal naar het bedrijf vernoemen.  

De leden van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum zijn per 1 januari 2010:

Yoeri Albrecht, Jacobina Brinkman, Rob Defares, Marry de Gaay Fortman, Mariá Hlavajová, prins Constantijn van Oranje en Alexander Ribbink (voorzitter).  

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Press Office Stedelijk Museum: Marie-José Raven, 020 – 573 26 56, m.raven@stedelijk.nl