Nieuws — 16 apr 2018

Vanaf het moment dat Europa in de ban raakte van de migratiecrisis in 2015 zijn vluchtelingen onderwerp van het Europese debat. Maar er wordt vooral óver hen gesproken in plaats van mét hen. Wat als we dit radicaal omdraaien? Wat kunnen wij leren van nieuwkomers in Europa? En niet alleen over hen, maar ook over onszelf, onze identiteit en cultuur?

Een maand in het museum

Onder de titel Geef ons het museum stelt het Stedelijk Museum Amsterdam de hele maand mei het museum ter beschikking aan een bijzondere groep van 17 kunstenaars en vormgevers die nieuw zijn in Amsterdam. Samen met schrijver Arnon Grunberg (1971) nemen ze deel aan de dagelijkse gang van zaken in het museum en lopen mee met verschillende medewerkers, van beveiliger tot directeur. In de middagen is de Audi-zaal van het Stedelijk hun werkplek. Langslopende bezoekers kunnen met de makers in gesprek gaan, en andersom zullen de kunstenaars en vormgevers ook zelf bezoekers aanspreken. In de Audi-zaal wordt niet alleen gewerkt, maar zullen ook debatten worden georganiseerd en performances te zien zijn. Grunberg zal dagelijks verslag doen in NRC Handelsblad. 

Arnon Grunberg. Foto: Eva Pel ©

Dialoog

Geef ons het museum is een combinatie van onderzoek, improvisatie, performance en dialoog. De titel van het project is afkomstig van de diverse gesprekken die Grunberg voerde met nieuwkomers. Op zijn vraag aan deze nieuwkomers wat de betekenis van een museum is voor hen als kunstenaars en ontwerpers, was hun antwoord: ‘Geef ons het museum en we zullen het laten zien.’

Afsluitende presentatie

Op vrijdagavond 1 juni 2018 wordt het project feestelijk afgesloten met debatten, performances en een presentatie van de werken die in een maand zijn gemaakt. Centraal staat niet alleen van wie (en voor wie) het museum is, maar ook wat Europese cultuur precies is en hoeveel gemeenschappelijke identiteit noodzakelijk is om vreedzaam te kunnen samenleven. Grunberg over het project: ‘Ik hoop op 1 juni uit het museum te komen als uit een oorlog, een revolutie, een boek. Herboren, een nieuw mens, al dan niet onherstelbaar verbeterd. Met hoge verwachtingen mag de teleurstelling op de loer liggen. Maar is kunst niet bij uitstek het middel om met dergelijke mogelijke teleurstellingen om te gaan?’

Forum on European Culture

De slotmanifestatie van Geef ons het museum is onderdeel van de tweede editie van het Forum on European Culture, een initiatief van De Balie en DutchCulture. Nu Europa meer onder druk staat dan ooit tevoren, komen toonaangevende kunstenaars en denkers van over de hele wereld samen in Amsterdam om Europese cultuur en identiteit te onderzoeken en na te denken over een gezamenlijke Europese toekomst. Het Forum wordt gehouden van 31 mei tot en met 3 juni 2018 op verschillende locaties in Amsterdam.

Betekenis voor het Stedelijk

Sinds 2017 onderzoekt het Stedelijk Museum migratie door middel van een serie tentoonstellingen en onderzoeksprojecten waarvoor wordt geput uit de eigen collectie. Een voorbeeld van zo’n tentoonstelling is Ik ben een geboren buitenlander (nog te zien tot en met 3 juni 2018). Voor het museum zijn daarnaast inclusiviteit en toegankelijkheid voor een zo divers mogelijk publiek centrale waarden.

Samenstelling

Geef ons het museum is samengesteld door Marwa Mezher, Manar Al Sammour, Mazen Al Achkar, Noor Issa, Saèd Fanari, Carl Asali, Oussama Diab, Betul Ellialtioglu, Wessam Matouk, Hussein Fakih, Sally Samaan, Moutaz Alhawari, Yara Said, Nasam Abboud, Yazan Maksoud, Raafat Ballan, Nagham A Assaf, Christin Mussa en Arnon Grunberg, op uitnodiging van het Stedelijk Museum Amsterdam, in samenwerking met Makers Unite en Forum on European Culture. Voor de zaalinrichting is samengewerkt met Marieke Schoonderbeek en Eva Pel van www.burolanzarote.com

Noot voor de redactie

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de Press Office van het Stedelijk Museum, 020 - 573 2660 / 656 of pressoffice@stedelijk.nl