Onze hoofdsponsor Rabobank Amsterdam

Waarom steunt Rabobank Amsterdam het Stedelijk Museum? 

Rabobank en het Stedelijk Museum delen een grote ambitie: een nieuw, divers publiek aantrekken en de betrokken verbondenheid met het bestaande publiek vergroten. De partners versterken in wederzijds respect elkaar in hun missies , waarin de inhoud leidend is. Maatschappelijke betrokkenheid, educatie, toegankelijkheid, diversiteit en onderlinge verbondenheid vormen de kern van de gezamenlijke strategische doelstellingen. Strevend naar meetbare maar ook inspirerende en duurzame resultaten. Op 13 februari 2018 heeft Rabobank Amsterdam – sinds 2011 hoofdsponsor van het Stedelijk Museum – het contract ondertekend dat het hoofdsponsorschap met drie jaar verlengt, t/m 2020, het jaar dat het museum 125 jaar bestaat.

“De Rabobank draagt kunst en cultuur een warm hart toe. Wij vinden het belangrijk om in Amsterdam de ontwikkeling en de toegankelijkheid van kunst en educatie te stimuleren. Dit bepaalt voor een belangrijk deel de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Amsterdam als vestigingsplaats. Daarom zijn wij trotse hoofdsponsor van het Stedelijk Museum.”

— Alphons Kurstjens, directievoorzitter Rabobank Amsterdam

De nadruk van het hoofdsponsorenchap ligt specifiek op families en programma’s voor het primair- en voortgezet onderwijs. De Rabobank wil hiermee de Amsterdamse kinderen, die vanuit hun thuissituatie niet vaak in een museum komen, een eerste kennismaking bieden. 

Onderwijs

Samen met partners Artis en Stadschouwburg Amsterdam is het project ‘Samen Kijken’ gestart. Hiermee worden kinderen (en hun verzorgers) uit verschillend sociaal economische achtergrond met elkaar in contact gebracht om te praten over kunst. Ook wordt diverse Amsterdamse scholen uit het primair- en voortgezet onderwijs de kans geboden om deel te nemen aan een van de educatieve programma’s zoals ‘Kijken doe je met je oren’ of ‘De Stijl Mijn Stijl’. Daarnaast biedt de Rabobank in samenwerking met het museum aan alle leerkrachten van Amsterdam een gratis Lerarenpas aan. Hiermee hebben leraren een jaar lang gratis toegang tot het museum. Ook worden diverse lerarenbijeenkomsten georganiseerd.

Families

Rabo LAB, de permanente educatieve ruimte, biedt kinderen en hun verzorgers op speelse wijze verdieping aan op een van de lopende tentoonstellingen.

Familiedag

De  Rabobank organiseert in samenwerking met het Stedelijk Museum een jaarlijkse Familiedag. Familieleden worden uitgenodigd om op een zondagmiddag deel te nemen aan een speciaal programma met diverse workshops en interactieve rondleidingen.

Rabobank Amsterdam

Rabobank Amsterdam is een bank van en voor Amsterdammers. Met haar coöperatieve structuur is zij tot in de haarvaten van de samenleving aanwezig. Tegelijkertijd maakt de Rabobank onderdeel uit van een wereldwijd internationaal netwerk. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening door middel van persoonlijk advies en digitaal bankieren. Via internet en vanuit vestigingen in de stad.  De bank weet als geen ander dat je door samenwerking verder komt. Het is de oorsprong van de Rabobank en tegelijkertijd haar visie op de toekomst. Betrokken klanten kunnen lid worden van Rabobank Amsterdam. Zo kunnen zij onder meer meedenken over het beleid en de rol van de bank in de samenleving. Meer over Rabobank Amsterdam.

In februari 2018 is het hoofdsponsorshap met drie jaar verlengd! Bekijk welke activiteiten de Rabobank mede mogelijk maakt.