Onze hoofdsponsor Rabobank Amsterdam

Waarom zijn Rabobank en het Stedelijk Museum partners? 

Sinds 2011 investeert de bank samen met het museum in cultuurparticipatie onder Amsterdamse jongeren en dringen we met onze gezamenlijk ontwikkelde programma’s steeds dieper in de haarvaten van de samenleving. De nadruk van het hoofdsponsorschap ligt specifiek op families en programma’s voor het primair- en voortgezet onderwijs. De Rabobank wil hiermee bijdragen aan het verminderen van de kansenongelijkheid om daarmee een belangrijke voorwaarde te scheppen voor een kansenrijke stad.

De families die op deze open dag vaak voor het eerst in het Stedelijk komen, leren op een speelse wijze te genieten van moderne kunst. Kunst kijken maakt mensen rijker. Hun creatief denkvermogen wordt er door gestimuleerd. Dat wens je iedereen toe, juist ook kinderen en jongeren. Want jong geleerd maakt later meer gewaardeerd, en dus: jong gezien, is oud gedaan.

— Barbara Baarsma, directievoorzitter over de Rabo familiedag

De partners versterken in wederzijds respect elkaar in hun missies , waarin de inhoud leidend is. Maatschappelijke betrokkenheid, educatie, toegankelijkheid, diversiteit en onderlinge verbondenheid vormen de kern van de gezamenlijke strategische doelstellingen. Strevend naar meetbare maar ook inspirerende en duurzame resultaten.

Onderwijs

Samen met partners Artis en Stadschouwburg Amsterdam is het project ‘Samen Kijken’ gestart. Hiermee worden kinderen (en hun verzorgers) uit verschillend sociaal economische achtergrond met elkaar in contact gebracht om te praten over kunst. Ook wordt diverse Amsterdamse scholen uit het primair- en voortgezet onderwijs de kans geboden om deel te nemen aan een van de educatieve programma’s zoals ‘Kijken doe je met je oren’ of ‘De Stijl Mijn Stijl’. Daarnaast biedt de Rabobank in samenwerking met het museum aan alle leerkrachten van Amsterdam een gratis Lerarenpas aan. Hiermee hebben leraren een jaar lang gratis toegang tot het museum. Ook worden diverse lerarenbijeenkomsten georganiseerd.

Families

Rabo LAB, de permanente educatieve ruimte, biedt kinderen en hun verzorgers op speelse wijze verdieping aan op een van de lopende tentoonstellingen.

Familiedag

De  Rabobank organiseert in samenwerking met het Stedelijk Museum een jaarlijkse Familiedag. Familieleden worden uitgenodigd om op een zondagmiddag deel te nemen aan een speciaal programma met diverse workshops en interactieve rondleidingen.

Rabobank Amsterdam

Rabobank Amsterdam is een bank van en voor Amsterdammers. Met haar coöperatieve structuur is zij tot in de haarvaten van de samenleving aanwezig. Tegelijkertijd maakt de Rabobank onderdeel uit van een wereldwijd internationaal netwerk. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening door middel van persoonlijk advies en digitaal bankieren. Via internet en vanuit vestigingen in de stad.  De bank weet als geen ander dat je door samenwerking verder komt. Het is de oorsprong van de Rabobank en tegelijkertijd haar visie op de toekomst. Betrokken klanten kunnen lid worden van Rabobank Amsterdam. Zo kunnen zij onder meer meedenken over het beleid en de rol van de bank in de samenleving. Meer over Rabobank Amsterdam.

In februari 2018 is het hoofdsponsorshap met drie jaar verlengd! Bekijk welke activiteiten de Rabobank mede mogelijk maakt.