Tentoonstelling — 2 apr t/m 20 mei 2006

Film en fotografie over moderniteit, urban sprawl en consumentisme vanuit meervoudig (persoonlijk) perspectief.

Opening: zaterdag 1 april, 17-19 uur, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59.

Het uitgangspunt van het foto - en videowerk van Hala Elkoussy (1974, Caïro) is de constante verandering in de relatie tussen de mensen en hun woon- en leefomgeving. Ze richt zich daarbij specifiek op haar geboorteplaats Caïro, een metropool die qua modernisering en uitbreiding model staat voor de grote conglomeraties in Noord-Afrika en Eurazië in het algemeen. Stedelijk Museum Bureau Amsterdam toont dit voorjaar haar project Peripheral, dat in september 2005 ook te zien was op de Istanbul Biënnale.

Het werk bestaat uit een video en een aantal grote landschapsfoto’s. De video, Peripheral Stories, voert de kijker aan de hand van een wervelend beeldenessay door de buitenwijken van Caïro, tegelijkertijd toegelicht door getuigenissen van verschillende inwoners van de stad, door teksten uit mediareportages en reclameboodschappen van uiteenlopende aard. Gedurende de 28 minuten van Peripheral Stories wordt langzaamaan een beeld geschetst van de verhouding van de hedendaagse stadsbewoner ten opzichte van de veranderende gemeenschappelijke waarden: de frustratie en vervreemding die daaraan gepaard gaan, maar ook de acceptatie, de twijfel en de verwachtingen van een toekomst waarin de lokroep van het consumptieve bestaan en de talrijke nieuwbouwwijken rond de Egyptische hoofdstad luid en duidelijk klinkt.

Mai Abu El Dahab, co-curator van Manifesta 6, karakteriseerde Peripheral Stories als “een onderzoek naar de complexe en metaforische relatie tussen het centrum en de marge, in zowel de geografische als de economische en sociaal-morele betekenis… De kijker maakt een reis door Cairo met een microbus: de belichaming van de eindeloze beweging tussen binnen en buiten, tussen het individu en het geheel, en illustratief voor de gelijktijdige nabijheid en afstand waarin de twee samengaan.”

Ten opzichte van de dynamiek van de video zijn de foto’s Peripheral Landscapes letterlijk en figuurlijk een oase van rust. Ze tonen voorbeelden van de nieuwbouw aan de periferie van de stad onder prachtige belichting. Door de verstilling van de foto’s lijken deze zich sterker te schikken naar de eeuwenoude bouwtradities en typologieën van het platteland, zoals forten, archeologische vindplaatsen en oases, dan je in eerste instantie zou verwachten. De foto’s appelleren aan een veelheid van visuele talen en zijn tekenend voor de manier waarop Elkoussy genres als afstandelijke documentaire en nostalgische romantiek combineert.

“Ik ben geïnteresseerd in hoe identiteit wordt geconstrueerd, getransformeerd en geuit door het maken, coderen en consumeren van een beeld binnen de parameters van een visuele cultuur. Een visuele cultuur die zich, door het assimileren, aanpassen en hergebruiken van de beeldtaal van de westerse massamedia, probeert te verhouden tot een overerfde ontmoediging van figuratieve representatie”, aldus Elkoussy, die momenteel atelier houdt aan de Amsterdamse Rijksakademie. “Daaruit probeer ik een nieuwe ‘taal’ te destilleren die voortkomt uit de codes van dominante visuele expressies, zoals reclame, en die tegen de grenzen van ‘het fotografische’ en ‘het fotogenieke’ duwt, onderwijl vraagtekens plaatsend bij gevestigde sociale rolpatronen.”

Behalve Peripheral zal Elkoussy in Bureau Amsterdam ook nieuw werk tonen, waaraan zij momenteel de laatste hand legt.

Bij de tentoonstelling verschijnt SMBA Nieuwsbrief nr. 91 met onder meer een bijdrage van Clare Davies, curator bij de Townhouse Gallery voor hedendaagse kunst in Cairo.

Voor meer informatie en beeldmateriaal: 020-4220471 of mail naar mail@smba.nl

www.smba.nl