Tentoonstelling — 23 mei t/m 9 aug 2003

Stad & land: 19de-eeuwse meesterwerken uit de collectie van het Stedelijk Museum in De Nieuwe Kerk, Dam, Amsterdam.

Stad & Land is de tweede tentoonstelling in het kader van het samenwerkingsverband tussen het Stedelijk Museum en De Nieuwe Kerk. Drie jaar lang, van 2002 t/m 2004, zijn aan de Dam delen van de rijke verzameling van het Stedelijk te zien. Zomer 2003 exposeert het Stedelijk in De Nieuwe Kerk circa 175 meesterwerken van kunstenaars als Van Gogh, Manet, Corot, Breitner, Weissenbruch en Sluijters. 

Naast de ruim 100 schilderijen toont Stad & Land voor het eerst sinds lange tijd meer dan zestig hoogtepunten uit de rijke tekeningenverzamelingvan het Stedelijk met werken van Mondriaan, Verster en Weissenbruch. De tentoonstelling wordt bovendien aangevuld met een tiental 19de-eeuwse beeldhouwwerken van Maillol, Rodin en Renoir.

Stad & Land omvat twee thema’s: Enerzijds het leven in de stad waar met name de Amsterdamse schilders als Breitner (met twintig werken op de tentoonstellingen) en Israëls sterk in zijn. Aan de andere kant de schoonheid van het land, vertegenwoordigd door de schilders van Fontainebleau / Barbizon (Jongkind, Courbet e.a.) en de Haagse School (Maris, Mauve, Mesdag). 

De schilders van de Franse scholen van Fontainebleau en Barbizon concentreerden zich in de 19de eeuw op het ‘land’ met landschappen, zeegezichten en het romantische boeren- en vissersleven. Amsterdamse schilders ontdekten in de jaren tachtig van de 19de eeuw hun stad met actrices en dienstmeisjes, de nieuwe wijken, stadsuitbreidingen en bekende plaatsen als de Dam en het Rokin: beide onderwerp in de werken van Breitner, Witsen, Veth en Isaac Israëls.

Franse schilders uit het impressionisme en post-impressionisme zijn door het museum nauwelijks verzameld. Wel maken symbolisten als Derkinderen, Thorn-Prikker en Redon deel uit van de collectie. Ook vertegenwoordigers van de nieuwe moderne kunst als Sluijters en Gestel zijn in De Nieuwe Kerk te zien. Malevich en Mondriaan kondigen een nieuwe eeuw met een andere symboliek aan.

VVHK
Veel getoonde werken hebben ooit deel uitgemaakt van de collectie van de in 1874 opgerichte ‘Vereniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagse Kunst’. Deze VVHK werd in 1875 opgericht door een aantal vooraanstaande lieden uit de Amsterdamse bourgeoisie, onder leiding van de handelsman C.P. van Eeghen. De collectie kreeg bij de opening van het Stedelijk Museum in 1895 een vaste plaats in het museum. Door het aankoopbeleid van deze Vereniging en die van het Stedelijk zelf ontstond zo een indrukwekkende collectie waarin de 19de-eeuwse Franse kunst, de Haagse school en de zogenaamde Amsterdamse Impressionisten de hoofdrol spelen.

Kinderateliers in De Nieuwe Kerk  
Bij de tentoonstelling worden Kinderateliers georganiseerd voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Na een rondleiding in de kerk ga je lekker buiten op de Dam schilderen, net als Breitner 100 jaar geleden. De ateliers duren 1,5 tot 2 uur.
Data: zondag 15 juni, 29 juni en 6 juli 2003 om 11.00 uur en om 14.00 uur.
De ateliers zijn gratis. Wel betaal je de gewone toegangsprijs (€ 6,- voor kinderen).
Voor meer informatie en aanmelden:kinderateliers@nieuwekerk.nl of via 020-6268168.

Open
Dagelijks 10.00 tot 18.00 uur. Donderdag tot 22.00 uur.
Voor meer informatie: 020.6386909 www.nieuwekerk.nl