Tentoonstelling — 25 jan t/m 8 mrt 1997

Het Stedelijk Museum presenteert de tentoonstelling The Second, Time Based Art from The Netherlands. Het thema van deze tentoonstelling, die bestaat uit 17 installaties van 12 Nederlandse mediakunstenaars, is 'tijd'. De expositie is samengesteld door Rene Coelho, directeur van MonteVideo/TBA in Amsterdam. 

Deelnemers aan The Second zijn: Kees Aafjes, Peter Bogers, Boris Gerrets, Jaap de Jonge, A.P. Komen, Pieter Baan Müller, Bert Schutter, Bill Spinhoven, Fiona Tan, Steina Vasulka, Bea de Visser en Christiaan Zwanikken.

Voor Aristoteles moet een 'seconde' iets geheel anders hebben betekend dan voor ons nu. Omdat er geen objectieve vergelijking kan worden gemaakt, blijft een 'seconde' een nogal relatief begrip voor ons in deze tijd, terwijl dat wellicht voor de klassieke mens totaal anders lag. Ons hedendaagse begrip van tijd is nauw verbonden met de technologische ontwikkelingen, die ons in staat stellen om in oneindig kleine of grote tijdseenheden te meten en ons gevoel van werkelijkheid daaraan aan te passen. Maar tijd is niet alleen een relatief, fysiek gegeven: ze kan zich in vele vormen manifesteren. Een astronoom, een bioloog, een historicus en iemand die zich haast om de trein te halen, hebben ieder hun eigen manier om met tijd om te gaan.

The Second toont de ontwikkeling in het werk van kunstenaars die hun ideeen vormgeven met behulp van technologische media. Ze onderzoeken de mogelijkheden die de snelle ontwikkelingen van de electronica hen bieden: computers, interactiviteit, Internet. De deelnemers maken niet alleen gebruik van 'time based' media, maar refereren ook inhoudelijk, al dan niet expliciet, aan het fenomeen tijd. Coelho selecteerde hun werk op grond van de artistiek inhoudelijke manier waarmee zij gebruikmaken van die nieuwe technologie.

Bij deze tentoonstelling verschijnt de Engelstalige catalogus (in drukvorm) met de CD-ROM The Second, met bijdragen van Rene Coelho, Timothy Druckrey en Rudi Fuchs, uitgegeven door MonteVideo/TBA, 1997. De CD-ROM is geschikt voor Mac en Windows (vormgeving Martijn Veldhoen/Arthur Nieuwenhuis). Verkrijgbaar in de boekwinkel van het Stedelijk Museum en bij MonteVideo/TBA voor f 30.-.