Global Collaborations is een driejarig project van het Stedelijk Museum. Het doel ervan is een goed geïnformeerde en genuanceerde blik te vormen op de ontwikkelingen in de hedendaagse kunst vanuit een mondiaal perspectief.

Met Global Collaborations richt het Stedelijk Museum haar blik op ontwikkelingen in de beeldende kunst wereldwijd, met een speciale focus op opkomende regio’s als Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost Azië. Het project is gebaseerd op samenwerkingsverbanden met experimentele en veelzijdige kunstinstellingen wereldwijd en omvat tentoonstellingen, publicaties, evenementen en een online platform

Stedelijk Blikopeners gaan Global

In het najaar van 2014 heeft de Ghanese kunstenaar Bernard Akoi-Jackson samen met de Blikopeners (jongerenmedewerkers en peer-educators van het Stedelijk Museum Amsterdam) een project ontwikkeld rondom thema’s als cultuur, bureaucratie en identiteit. Lees er alles over op de Blikopeners Global Tumblr.

TENTOONSTELLINGEN

In het kader van Global Collaborations zijn er op dit moment twee tentoonstellingen te bezichtigen. De tentoonstelling How Far How Near is van 19 september tot 1 februari te zien in het Stedelijk Museum. De tentoonstelling This is the Time. This is the Record of the Time is van 13 september tot 9 november te bezichtigen in het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

De tentoonstelling ‘Zachary Formwalt – Three Exchanges’ is verhuisd vanuit het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam naar het Museum of Contemporary Art in Belgrado. In drie recente video-installaties richt Zachary Formwalt zich op de architectuur van de nieuwe, door OMA ontworpen aandelenbeurs van Shenzhen en de Beurs van Berlage in Amsterdam. De werken reizen in het kader van Global Collaborations naar Belgrado. De tentoonstelling opent daar op 6 februari en duurt tot en met 22 maart.

GLOBAL

De kunstwereld heeft zich de afgelopen decennia uitgebreid naar regio’s die vaak buiten het blikveld van de Westerse kunstmusea vallen. Kunst uit deze regio’s werd vaak bestempeld als etnografisch of lokale folklore. In de postkoloniale theorie is herhaaldelijk gewezen op de lacunes en de beperkte reikwijdte van het conventionele, etnocentrische model dat aan de basis ligt van veel Westerse moderne kunstmusea. Maar in deze tijd van globalisering en mondiale netwerken, is het hoog tijd dat ook de moderne kunstmusea aandacht besteden aan kunst uit ‘andere’ delen van de wereld. Tegelijkertijd stelt dit geografisch uitgebreide perspectief een museum als het Stedelijk, dat al generaties lang het oriëntatiepunt is voor Westerse moderne en hedendaagse kunst, voor een belangrijke uitdaging. Het vraagt om een herpositionering van de eigen collectie en geschiedenis, mede aan de hand van een gedegen oriëntatie op de pluriformiteit aan kunstontwikkelingen en hun geschiedenis(sen) uit andere delen van de wereld; gebieden waar het kunstbegrip, kunstonderwijs en kunstinstellingen vaak radicaal verschillen van de Westerse.

Global Collaborations beoogt meer dan een correctie op de traditionele canons en een aanvulling op het tentoonstellingsprogramma en collectie. Via samenwerkingsverbanden, presentaties en actief onderzoek, onderzoekt het Stedelijk nieuwe modellen waarbij uitwisseling en wederkerigheid het uitgangspunt zijn. 

COLLABORATIONS

Global Collaborations, de titel zegt het al, is gebaseerd op samenwerking en uitwisseling, zowel met individuen als met experimentele, open-minded en veelzijdige kunstinitiatieven en –instituten. Aan deze manier van werken ligt de eenvoudige vaststelling ten grondslag dat kunstproductie, kunstpresentatie en –educatie een mondiaal gegeven is. Global Collaborations beoogt samenwerkingsvormen op basis van gelijkwaardigheid met als belangrijk element aandacht te creëren voor specifieke lokale contexten van de kunst. 

In de huidige trend van Westerse musea om niet-Westerse kunst te willen tonen en bezitten, klinkt de echo van een oude en hebberige koloniale praktijk: eerder een bevestiging dan een ontkenning van een westers georiënteerde blik. Global Collaborations onderzoekt alternatieve modellen waarmee een museum voor moderne kunst zich kan verhouden tot de internationale hedendaagse kunst zonder daarbij in de valkuil te vallen van een nieuw soort cultureel imperialisme. Dit betekent een constante uitwisseling van kennis, kunst en ideeën, en daarmee een sfeer van wederzijdsheid en nuance.

Onderzoek in-progress

Global Collaborations is een project-in-ontwikkeling dat zich in de komende drie jaar ontvouwt en zich gaandeweg zal manifesteren in het programma van het Stedelijk Museum en Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), de experimentele projectruimte van het museum. Global Collaborations omvat tentoonstellingen, symposia, publicaties, publieksevenementen en de Stedelijk Museum Online Journal waar regelmatig achtergrond informatie verschijnt bij de verschillende activiteiten uit het programma. Global Collaborations duurt tot eind 2015 en is geïnitieerd door Jelle Bouwhuis, hoofd Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, en projectcurator Kerstin Winking. SMBA deed de afgelopen jaren ervaring op met een soortgelijk project gebaseerd op onderzoek en samenwerking, getiteld Project 1975, waarin ontwikkelingen in de beeldende kunst in West-Afrika en haar relatie tot het Westen en Nederland in het bijzonder centraal stonden. 

Global Collaborations wordt genereus ondersteund door het Mondriaan Fonds en Stichting Ammodo.

Collecting Geographies

Met trots presenteert het Stedelijk Museum – in samenwerking met ASCA/ACGS van de Universiteit van Amsterdam, Moderna Museet Stockholm, Folkwang Museum Essen en het Tropenmuseum Amsterdam – de driedaagse conferentie Collecting Geographies, in het kader van het Global Collaborations-programma van het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. De conferentie bevat openbare lezingen en forumgesprekken als ook 24 thematische panelsessies. Dit laatste programma-onderdeel, waarvoor een open call for papers werd geplaatst, berust op bijdragen van meer dan 80 curatoren, kunstenaars, theoretici, sociologen en andere wetenschappers. Meer informatie over de 'Collecting Geographies' conferentie >