Credits

tapes mogen niet worden vertoond; uit het contract dd 1978-09-11 blijkt dat er vele auteurs zijn om welke reden het SMA geen eigenaar van de tapes kan worden

Read more about the copyright of this artwork