Credits

Stedelijk Museum Amsterdam, verworven met financiële steun van het Mondriaan Fonds | Stedelijk Museum Amsterdam, purchased with the generous support from the Mondriaan Fund.

Read more about the copyright of this artwork