Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het Stedelijk Museum Amsterdam respecteert uw privacy en kan persoonsgegevens over u verwerken in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijk conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) doordat u gebruik maakt van de diensten van het Stedelijk Museum Amsterdam, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan het Stedelijk Museum Amsterdam verstrekt. Op deze pagina laten wij u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen als u onze diensten gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze verwerken.

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • Uw bankrekeningnummer
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van bijeenkomsten, Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen.

Websitebezoek

Via de website kunt u tickets bestellen, zich abonneren op de nieuwsbrief, een rondleiding boeken en een membership afsluiten. In deze gevallen vragen wij persoonsgegevens om het verzoek zo goed mogelijk uit te voeren. De website maakt gebruik van cookies. Dat doen we om de website goed te laten werken en ook om gegevens te verzamelen waarmee we de website kunnen verbeteren.

Zie voor meer informatie onze cookieverklaring.

Op deze website vragen wij om de volgende persoonsgegevens:

Bij kaartverkoop:
Gegevens: Aanhef (niet verplicht), Naam, email, plaats, land, gegevens betaling per betaaltype. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Bij het abonneren op de nieuwsbrief:
Gegevens: email, naam. Grondslag: toestemming. Verzending loopt via Spotler.

Boeken rondleiding:
Gegevens: naam bedrijf/ school (niet verplicht), aanhef (niet verplicht), naam, email, plaats, land. Grondslag: toestemming. Betalingen lopen via: Adyen

Memberships:
Gegevens: n.a.w, telefoon, email, geboortedatum. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst. Verzending loopt via: Spotler

Waarom het Stedelijk Museum Amsterdam gegevens nodig heeft

Het Stedelijk Museum Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens:

 • Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, ticketverkoop, boeken van rondleidingen en memberships.
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie;
 • Het plaatsen van cookies voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren. Zie onze cookieverklaring .

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Hoe lang het Stedelijk Museum Amsterdam gegevens bewaart

Het Stedelijk Museum Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt  noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Delen met anderen

Het Stedelijk Museum Amsterdam verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden (zoals werknemers van het SMA, derden die diensten aan SMA verlenen, bijvoorbeeld voor de afhandeling van de betalingen, voor de verzending van nieuwsbrieven en afhandeling van memberships, etc.) als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Het Stedelijk Museum Amsterdam is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van het Stedelijk Museum Amsterdam, sluit het Stedelijk Museum Amsterdam met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Uw rechten

U heeft het recht om het Stedelijk Museum Amsterdam te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om het Stedelijk Museum Amsterdam te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens naar u of naar een ander bedrijf over te dragen. Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. U kunt een verzoek tot uitoefening van deze rechten sturen naar info@stedelijk.nl. Het Stedelijk Museum Amsterdam zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.  U heeft ook het recht om bij het Stedelijk Museum Amsterdam bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Het Stedelijk Museum Amsterdam kan deze privacyverklaring eenzijdig aanpassen. In het geval van wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring zullen wij u daarvan duidelijk op de hoogte brengen via onze website .

Heeft u vragen of klachten?

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met het Stedelijk Museum Amsterdam via info@stedelijk.nl. Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, tel: 088 - 1805 250).

Stedelijk.nl is een website van het Stedelijk Museum Amsterdam. Het Stedelijk Museum Amsterdam is als volgt te bereiken:

Bezoekadres

Hoofdingang:
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam

Postadres:
Stedelijk Museum
Postbus 75082
1070 AB Amsterdam

Telefoon:
T 020 5732 911
F 020 6752 716
M info@stedelijk.nl