Uw steun aan het Stedelijk Museum levert u een fiscaal voordeel op. Indien u zich voor 5 jaar committeert aan een periodieke schenking (bijv. middels Stedelijk Donateur, Young Stedelijk, Stedelijk Circle), wordt er een fiscaal aantrekkelijke vermenigvuldigingsfactor (multiplier) gehanteerd van 1,25.* Dat wil zeggen dat uw gift voor 125% aftrekbaar is.

Sinds 1 januari 2012 biedt de overheid een extra stimulans bij de aftrek inkomstenbelasting m.b.t. giften en de vennootschapsbelasting voor giften aan Culturele ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Het Stedelijk Museum heeft deze ANBI status.

Indien u wilt profiteren van de multiplier, verzoeken wij u om eerst de overeenkomst periodieke gift voor zowel de ontvanger als de schenker ingevuld en ondertekend te sturen naar onderstaand adres, alvorens u de eerste betaling voldoet. Wij zullen u het exemplaar voor de gever getekend per post retour sturen. 

Stedelijk Museum Amsterdam
t.a.v. afdeling Development
Postbus 75082
1070 AB  Amsterdam

Download overeenkomst

Onderstaand vindt u enkele rekenvoorbeelden van de werking van de multiplier. Meer informatie over de wetgeving kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

DONATEURS

 
    Netto contributie per
 belastingschaal
Bruto contributie
    40,8%
52%
5 X €250,- per jaar
    €122,5/jaar
€87,5/jaar


YOUNG STEDELIJK

 
   Netto contributie per
 belastingschaal
Bruto contributie
    40,8%
52%
5 X €300,- per jaar
    €147/jaar
 €105,-/jaar
5 X €500,- per jaar
    €245/jaar
 €175,-/jaar
5 X €800,- per jaar
    €392/jaar
 €280,-/jaar

 

STEDELIJK CIRCLE

 
   Netto contributie per
 belastingschaal
Bruto contributie
    40,8%
52%
5 X €1000,- per jaar
    €490,-/jaar
€350,-/jaar

 

Heeft u vragen over de verschillende Vrienden categorieën van het Stedelijk Museum of over andere manieren om het museum te steunen? Wij staan u graag te woord. 

Meer weten?

Neem contact met ons op

  • Fleur Schoonhoven, vrienden@stedelijk.nl, +31 (0) 20 57 32 788.