Gerry Schums televisiefilm Identifications werd uitgezonden op 30 november 1970. Voor deze film leverden twintig kunstenaars een registratie van een korte performance. Het eigen lichaam was hierbij uitgangspunt. Lawrence Weiner bijvoorbeeld nam in To the Sea/On the Sea/From the Sea/At the Sea/Bordering the Sea vijf verschillende houdingen aan ten opzichte van de zee. Hij gebruikte zijn lichaam letterlijk als onderwerp van zijn kunst. In de performance van Gilbert & George, waarin ze optraden als 'living sculpture', vond bijna geen actie plaats. Zij presenteerden voornamelijk zichzelf in hun bijdrage The Nature of our Looking. De totale film van Schum bestaat uit achttien registraties van performances, omdat na de eerste uitzending twee kunstenaars hun werk terug trokken.
c/o Pictoright Amsterdam/Stedelijk Museum Amsterdam