Credits

bruikleen De-Maatschappij, Den Haag

Lees informatie over de auteursrechten van dit kunstwerk