Online Archief — 26 okt 2021

Gerrit Schouten wordt vaak beschouwd als de eerste Surinaamse kunstenaar. In deze zaal wordt hem een grani (eerbetoon) gegeven. Schouten is de zoon van de Nederlander Hendrik Schouten en Suzanna Johanna Hanssen, een vrijgeboren vrouw van gemengde afkomst. Hij leerde zichzelf tekenen en schilderen en specialiseerde zich in diorama’s: kijkkasten met plastische, beschilderde voorstellingen van papier. Ook ontwikkelde Schouten in opdracht van onderzoekers en verzamelaars natuurgetrouwe botanische en zoölogische voorstellingen.

Het werk in deze zaal is uniek in Schoutens oeuvre. Het lijkt op het eerste gezicht op een verzameling opgezette vlinders. Bij nadere bestudering is het een uiterst gedetailleerd werk van papier dat past bij de ruimtelijke voorstellingen die Schouten al in zijn tijd bekendheid gaven. Alle ruim 100 papieren vlinders zijn studies van Zuid-Amerikaanse soorten. Schouten schonk het werk aan prins Willem Frederik Hendrik toen die in 1835 Suriname bezocht. De waardering voor Schoutens artistieke werk was zo groot dat hij in 1828 een gouden medaille ontving van koning Willem I.

Gerrit Schouten, Vlinderkast met papieren vlinders, 1839. Collectie Rijksmuseum Boerhaave, Leiden. Foto: Gert Jan van Rooij
Gerrit Schouten, Vlinderkast met papieren vlinders, 1839. Collectie Rijksmuseum Boerhaave, Leiden. Foto: Gert Jan van Rooij

om deze content te zien.