Theorie — 19 jun 2021

Tijdens het Amsterdam Art Week vindt in het Stedelijk Museum een zaterdagmiddag plaats over internationale kunstpraktijken in de stad Amsterdam. Dit programma zal live worden gestreamed.

Prijs
Gratis toegankelijk
Locatie
Livestream via Stedelijk Youtube channel
Tijd
19 jun, 15.45 tot 17.30
Taal
Engels
Toegang
Bekijk livestream (19 juni, 15.45. uur)

Stedelijk curator-at-large Adam Szymczyk en Nina Folkersma, directeur van Amsterdam Art, voltooiden beide in 1996 het de Appel Curatorial Program in Amsterdam. Zij zijn de eerste sprekers in dit tafelgesprek met discussies over aanhoudende problemen in de Amsterdamse kunstwereld en het internationale veld. Waar zijn veranderingen merkbaar, en waar blijft de status quo ongewijzigd?

De aanwezigheid van kunstenaars Otobong Nkanga en Charl Landvreugd, alumna van de Rijksakademie in Amsterdam en hoofd onderzoek van het Stedelijk Museum, stuurt het gesprek over plaatselijkheid in lokale en internationale contexten richting kernbegrippen in hun werk. Hun praktijken kennen fundamentele verschillen, maar zij delen een interesse in de sociale en topografische relaties met onze dagelijkse omgeving en ideeën over land, toegang en ergens (wel of niet) thuishoren.

Joost Bosland, directeur van de Stevenson Gallery, vergelijkt zijn werkervaringen in Amsterdam, Johannesburg en Kaapstad. Wat zijn de verschillen tussen de Amsterdamse, de Nederlandse en de mondiale markt? En, is binnen de kunstmarkt ruimte voor de curatoriale en artistieke onderwerpen die door onze gastsprekers worden geagendeerd? Dichter, auteur en spoken word kunstenaar Gershwin Bonevacia onderbreekt de korte, gerichte gesprekken met een in opdracht ontwikkelde spoken word performance. Als stadsdichter van Amsterdam behandelt hij onderwerpen zoals de stad, onderwijs en het verleden met een speelse, filosofische insteek.

Otobong Nkanga, 'Caress', 2010. Collection Stedelijk Museum Amsterdam
Otobong Nkanga, 'Caress', 2010. Collection Stedelijk Museum Amsterdam

Programma

16 uur
welkomstwoord door Rein Wolfs en introductie door Nina Folkersma
16.15 uur
Conversatie 1: Adam Szymczyk & Nina Folkersma
16.30 uur
Conversatie 2: Otobong Nkanga & Charl Landvreugd
16.45 uur
Spoken word intermezzo: Gershwin Bonevacia
16.50 uur
Conversatie 3: Joost Bosland & Nina Folkersma
17.05 uur
Vragen en slotopmerkingen
17.30 uur
Einde programma

Dit publieksprogramma in samenhang met het Amsterdam Art Week 2021 wordt samengesteld door Britte Sloothaak (Stedelijk Museum), Nina Folkersma en Martine Halsema (Amsterdam Art Week), met bijzondere dank aan Henri Sandront, Jasmijn Alkaf en Christel Vesters.Otobong Nkanga, 'In Pursuit of Bling', 2014. Collection Stedelijk Museum Amsterdam / Photo Eva Broekema
Otobong Nkanga, 'In Pursuit of Bling', 2014. Collection Stedelijk Museum Amsterdam / Photo Eva Broekema
Otobong Nkanga, 'Shaping Memory', 2021. Collection Stedelijk Museum Amsterdam
Otobong Nkanga, 'Shaping Memory', 2021. Collection Stedelijk Museum Amsterdam