Gallery talks — 28 nov 2018

Het Stedelijk Museum organiseert dit najaar een serie Gallery Talks ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Amsterdam Magisch Centrum’
Prijs
Museumticket + €3
Locatie
Verzamelen entreegebied, rondleiding door tentoonstellingszalen
Tijd
28 nov 2018, 16.00 tot 17.00
Taal
Nederlands
Toegang
Tickets

De Gallery Talks bieden ruimte voor verdiepende gesprekken met een expert over de tentoonstelling. De tweede rondleiding zal verzorgd worden door Harm Stevens, co-curator van de tentoonstelling. Hij zal de deelnemers door de tentoonstellingszalen rondleiden langs een persoonlijke selectie van werken uit Amsterdam Magisch Centrum

De tentoonstelling werpt nieuw licht op de grensoverschrijdende ontwikkelingen van de jaren 60 en op het internationale karakter van Amsterdam als laboratorium voor vernieuwingen in de kunst en de maatschappij. De tegencultuur, underground en een hang naar het experimentele rukken op vanuit de marge en nemen vanaf 1967 een opmerkelijk dominante positie in het culturele leven van de stad in. Het Stedelijk Museum, dat na de oorlog een huis voor de avant-garde was geworden, speelt daarin een dubbelrol: enerzijds is het een moderne voorvechter van alles wat nieuw en revolutionair is – met onder meer de tentoonstelling Op losse schroeven in 1969 – anderzijds wordt het door de ‘kritiese’ buitenwacht bestempeld als een behoudend bolwerk voor elitaire kunst.

MEER OVER DE SPREKER

Harm Stevens (1969) is conservator bij de afdeling geschiedenis van het Rijksmuseum. Hij is medesamensteller van de tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum. Kunst en tegencultuur 1967-1970. Zijn belangstelling gaat uit naar de naoorlogse geschiedenis van Nederland, en dan in het bijzonder naar de tegencultuurbewegingen in de jaren zestig. Daarbij richt hij zich onder meer op happenings, Provo en anti-rookmagiër Robert Jasper Grootveld, stuk voor stuk fenomenen die ervoor zorgden dat een Britse journalist in 1967 kon vaststellen: ‘The Dutch have stopped being dull’.

Harm Stevens

CREDITS

De tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum wordt gerealiseerd in samenwerking met onze partners het Rijksmuseum en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
Met dank aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Amsterdam Magisch Centrum is mede tot stand gekomen dankzij de genereuze bijdrage van de International Collector Circle en de Curator Circle van het Stedelijk Museum Fonds.