Theorie — 24 t/m 27 mrt 2021

Studium Generale Rietveld Academie is een transdisciplinair theoretisch programma bedoeld voor studenten en medewerkers van alle afdelingen van de Gerrit Rietveld Academie. Het staat ook open voor een breder publiek. Studium Generale wil laten zien hoe kunst en design samenhangen met andere domeinen – van persoonlijk tot politiek en van popcultuur tot de academische wereld – en hoe ons ‘nu’ verband houdt met verleden en toekomst en ons ‘hier’ met ‘ergens anders’.

Prijs
Alle lezingen zijn gratis te volgen via onze website en de website van Studium Generale Rietveld Academie.
De online tentoonstelling van Rietveld Uncut, georganiseerd in samenhang met de conferentie, is eveneens gratis online toegankelijk. Bekijk de losse events onderaan deze pagina (bij 'verwacht') voor de links.
Locatie
Livestream vanuit Stedelijk Teijin Auditorium
Tijd
24 t/m 27 mrt 2021, 13.00 tot 16.30
Taal
Engels
Livestream Dag 4: Re-ORGANice our bodies! A day on AIDS / HIV and PrEP activism and their bicultural intersections through a lens of performative practises and dragtivism is samengesteld door Panagiotis Panagiotakopoulos (Taka Taka).

The claim of equality is not only spoken or written, but is made precisely when bodies appear together or, rather, when, through their action, they bring the space of appearance into being

— Judith Butler

Het Studium Generale van de Rietveld Academie gaat dit jaar over uiteenlopende belevingen en manifestaties van het lichaam, en over be/ontlichaming, in de kunst en het leven. We zijn hyperbewust geworden van onze en andere lichamen. Covid-19 en de daarmee samenhangende quarantaines en afstandsrichtlijnen confronteren ons met (onze) virale, kwetsbare of eenzame lichamen. Ook manifesteren we onszelf non-stop via onze schermen, als virtuele lichamen en data bodies, in een poging ons leven draaiende te houden. We richten ons dagelijkse leven op nieuwe manieren in en krijgen te maken met techniek die kan worden ingezet voor controle, uitsluiting en manipulatie. Al veel langer bepalen sociale en politieke onderverdelingen welke lichamen waardevol zijn, en welke minder. Met als gevolg wereldwijde protesten belichaamd door mensen die zich in verzet samenvoegen en organiseren.

Welke experimentele en bevrijdende strategieën en methodes zijn er voor vluchtige vormen van belichaamd-zijn? Hoe kunnen we weerbare collectieve lichamen vormen zonder onze subjectiviteit en materiële eigenheid te verliezen? Hoe kunnen we dit thema vanuit de kunstpraktijk en -theorie benaderen?

Samengesteld door CPR (Charlotte Rooijackers), Jay Tan, Ioanna Gerakidi en Taka Taka

It is precisely because our bodies are the new enclaves of biopower and because our apartments are the new cells of biovigilance that it is more urgent than ever to invent new strategies of cognitive emancipation and resistance

— Paul B. Preciado

Biografieën

CPR | is een pseudoniem gelieerd aan hartmassage en de agro-ecologische* terugwinning van gefeminiseerde, informeel gedeelde bronnen en materialen. Ze schrijven over het onderwerp ‘intoxicatie’ via het begrip Pharmakon, dat alle materialen en substanties omvat die – afhankelijk van dosering – een genezende, scheppende, vergiftigende of dodelijke werking kunnen hebben. In dit programma wordt het collectief vertegenwoordigd door Charlotte Rooijackers.
* Agro-ecologie betreft de niet-wetenschappelijke variant van agricultuur, waaronder de traditionele en extensieve cultivatie van planten, gebieden, en niet-per-se-menselijke bevolkingen.

Ioanna Gerakidi | is schrijver, curator en educator, actief in Athene en Amsterdam. Ze werkte samen met, of organiseerde groepsexposities/events bij, o.a. State of Concept, Athene; Athens Biennale; Athens Digital Arts Festival; Hot Wheels Projects; Haus N en Amsterdam Art. Haar teksten werden gepresenteerd bij o.a. Kunstverein, Amsterdam; Stroom, Den Haag; Künstlerhaus Stuttgart; CAC Vilnius; Carlos/Ishikawa, Londen; en NiMAC, Nicosia. Ze verzorgde bijdragen voor meerdere publicaties en gaf lezingen of workshops aan Athens School of Fine Arts; Document & Contemporary Art PhD programme; Onassis Air Residency; AKV St. Joost Den Bosch en Noiserr, Amsterdam. 

Jay Tan | werd geboren in Londen en keek in hun jeugd veel tv. Ze verhuisden in 2008 naar Nederland, behaalden in 2010 een MFA aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam en waren in 2014/15 resident aan de Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam. Nu woonachtig in Rotterdam maken ze sculpturen en installaties: soms met video, geluid, of andere bewegende delen, vaak met een focus op huishoudmechanismes en interieurdecoratie. Momenteel doceren zij in het Masters of Artistic Research programme aan de KABK, Den Haag, en de afdeling Fine Arts van de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam.

Panagiotis Panagiotakopoulos, a.k.a TAKA TAKA, | werd opgeleid tot professioneel visagist en studeerde Fine Arts aan de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, gevolgd door de MA ArtEZ aan het Dutch Art Institute, Arnhem. Taka Taka identificeert zich als een professioneel dragtivist en edu-curator die performances produceert als art director van de Amsterdamse cruise-club Church. Taka Taka ziet drag als een manier om stemmen te versterken met als doel  vanuit de lokale (Amsterdamse) situatie te communiceren, problematiseren en methodiseren. Taka Taka is peetmoeder van House of Hopelezz, voor anderen een zuster, moeder van drag king House of Løstbois and trotse dochter van Jennifer Hopelezz.