Performance — 14 jan 2017

Prijs
Museumjaarkaart €3 / studentenpas €10.50 / volwassenen €18
Locatie
Teijin Auditorium
Tijd
14 jan 2017, 15.00 tot 15.45
Taal
Engels
Toegang
Tickets 13 januari Tickets 14 januari

Stedelijk Statements: Alicia Framis, Century 22 is de eerste editie van een reeks programma's onder de noemer Stedelijk Statements, waarvoor een expert, kunstenaar, criticus of cultureel ondernemer een avond samenstelt in het Stedelijk Museum. De curator van het programma krijgt alle gelegenheid haar of zijn visie op beeldende kunst en vormgeving toe te lichten aan de hand van nieuw, artistiek en/of wetenschappelijk onderzoek, dat wordt gepresenteerd in een avondprogramma met lezingen, discussies, performances en filmvertoningen.

Alicia Framis (1967, Barcelona) is een multidisciplinaire kunstenaar die in haar werk architectuur, design, mode en performance samenbrengt. Ze is de curator van de eerste Stedelijk Statements op vrijdagavond, waar ze de aftrap zal verrichten voor haar internationale project Century 22. Het project is doorlopend waarbij Framis op grond van artistiek onderzoek zich verdiept in de maatschappelijke positie van non-binaire families, en naar hieraan gerelateerde design en architectuur. Op deze vrijdagavond start zij haar onderzoeksproject met een film en performance, en een lezing van professor Beatriz Colomina. De performance, film en lezing adresseren gender-neutrale architectuur en non-binaire woonvormen. Op zaterdag 14 januari wordt de performance van Alicia Framis een tweede keer opgevoerd.

INTENTIE VANUIT DE KUNSTENAAR:

We leven in een maatschappij die steeds complexer wordt. Ze verandert langzaam maar zeker in één gigantische performance op wereldschaal die iedere dag opnieuw wordt georkestreerd door de sociale media, van Facebook-like naar Facebook-like. We worden aangestuurd door algoritmen en geleid door zulke ingewikkelde systemen dat een mens alleen die onmogelijk nog kan doorgronden, laat staan beheersen. In reactie hierop creëren mensen vaak afgebakende kaders en categorieën om er nog enigszins wijs uit te worden en vat op te krijgen. We sluiten onze ogen voor alles wat afwijkt van de norm en trekken nieuwe grenzen (daadwerkelijke grenzen tussen de Europese landen) en scheidslijnen.

De allereerste scheidslijn, al direct bij de geboorte, is die tussen man en vrouw.

Het lijkt voor ons haast wel van levensbelang om hieraan vast te houden, alsof het een van onze laatste zekerheden is waarmee we bepalen wie en wat we zijn. Vandaar dat we ons uiterst vijandig opstellen tegenover mensen die deze primaire polariteit in twijfel trekken: degenen die tijdens hun leven van geslacht willen veranderen. Kunnen we ons een wereld voorstellen waarin we de gender-specificaties minder strikt maken? Welke regels zouden er dan moeten veranderen? Wat zouden de gevolgen zijn? Welke ethische keuzes zouden we moeten maken? - Alicia Framis, Amsterdam 2017

PROGRAMMA, VR 13 JAN 2017

18:30 – 18:45 u | Entree, Teijin Auditorium
Welkom bij het Teijin Auditorium

18:45 – 20:20 pm | Performance, film en lezing | Teijin Auditorium
Alicia Framis gebruikt deze performance en film, om architectuur ter discussie te stellen die selectief en instructief is, en bijvoorbeeld bepaalt hoe je liefdesleven eruit zal zien. Mensen worden in hokjes gestopt en soms gedwongen daar te blijven, ook als ze er niet meer in thuishoren: omdat onze verlangens en behoeften steeds veranderen is architectuur achterhaald. In reactie hierop richt Framis een bedrijf in onroerend goed op onder de naam Century 22 Real Estate, geïnspireerd op de befaamde internationale onroerendgoedfirma Century 21. Tot nu toe bieden de meeste makelaars huizen aan voor gezinnen volgens een overheidsmodel: een vader, een moeder en twee kinderen. Framis' Century 22 Real Estate is een doorlopend onderzoeksproject naar woonvormen voor mensen die op allerlei gronden menen ook een familie te vormen: partners van hetzelfde geslacht, transgenders, mensen met een veranderlijke genderidenteit of andere liefdevolle relaties. Brochures met meer information over de alternatieve huisvestigingsprojecten worden uitgedeeld aan het einde van de performance en dienen als een vertrekpunt voor een gesprek met het publiek. 

Prof. Beatriz Colomina  is een architectuurhistoricus en -theoreticus van internationale faam die veel heeft gepubliceerd over kwesties rond architectuur en media. Speciaal voor deze avond zal zij een lezing geven over het onderwerp 'Met of zonder jou: de spoken van de moderne architectuur'. Volgens Colomina is 'met' en niet 'en' het woord dat het vaakst wordt gekoppeld aan vrouwelijke architecten in de annalen van instituties, als ze überhaupt al worden genoemd naast de mannen. Vrouwen zijn de spoken van de moderne architectuur, alom aanwezig, van cruciaal belang, maar vreemd genoeg onzichtbaar. Zonder erkenning zijn ze gedoemd eeuwig te blijven rondspoken in het veld. Als we de annalen corrigeren doen we meer dan alleen maar een paar of zelfs duizenden namen toevoegen aan de geschiedenis van de architectuur. Het is behalve een kwestie van rechtvaardigheid en historische juistheid ook een manier om de architectuur en de complexe wijze waarop die tot stand komt beter te doorgronden.

Prof. Colomina geeft sinds 1988 college over probleemstellingen rond architectuur en media en staat aan het hoofd van het door haar zelf geïnitieerde Program in Media and Modernity aan de Princeton University. Ze schreef onder meer Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media (MIT Press, Cambridge 1994), waarvoor ze in 1995 de International Book Award van het American Institute of Architects ontving. Daarnaast publiceerde Colomina Sexuality and Space (Princeton Architectural Press, New York 1992), waarvoor ze in 1993 de International Book Award van het American Institute of Architects kreeg, en Architectureproduction (Princeton Architectural Press, New York 1988).

20:20 – 21:00 pm | Nagesprekken, Teijin Auditorium
Napraten met een drankje, muziek, en een boekentafel samengesteld door Alicia Framis. De performance wordt voortgezet door de performers die brochures uitdelen met informatie over alternatieve huisvestingsprojecten. De performers gaan aan de hand van de brochures in gesprek met het publiek over de onderwerpen die besproken zijn in de film, performance en lezing. 

PROGRAMMA, ZAT 14 JAN 2017

16:00 – 16:45 pm| Performance & film, Teijin Auditorium
Na de eerste performance op vrijdag 13 januari, zal Alicia Framis de performance voor de tweede keer uitvoeren in haar spraakmakende gele pak. 

CREDITS

Dit project wordt gesteund door The Art of Impact en BEAR, Artez, Arnhem.

Dit project is mogelijk gemaakt door een toegewijd project team. Curator: Alicia Framis / Onderzoek en productie: Laura A Dima / Assistentie: Noor Kloosterman / Performers: Alicia Framis, Aldo E. Ramos, Carla Isidorou, Melanie Chrissy Bos, Marthe Kooning, Nagare Willemsen, Natasha Kittin, Vien Slotema / Ondersteund door: The Art of Impact and BEAR, Artez, Arnhem