In totaal zijn er bijna 2.500 werken te zien van 1870 tot nu.